Ulica > Časopis > Pravila prodaje

Pravila prodaje

Ker želimo, da bi časopis Kralji ulice lahko prodajalo čim več ljudi in da bi dosegel čim širši krog bralcev, je pomembno, da skupaj skrbimo za njegov dober ugled. Prodajalci, ki prodajajo časopis, ne predstavljajo le sebe, pač pa celoten projekt Kralji ulice.
Doslej so bili naši prodajalci in prodajalke v javnosti zelo dobro sprejeti in so mnogi kupci pohvalili njihov pristop. Zelo si želimo, da tako ostane tudi v prihodnje, zato prodajalke in prodajalce spodbujamo, da se držijo spodnjih pravil in tudi svojega občutka o tem, kako časopis še bolj približati našim bralcem.

 

  1. Časopis prodajam na miren in nevsiljiv način.
  2. Drugim prodajalcem in prodajalkam časopisa Kralji ulice izkazujem spoštovanje in se zavedam, da imajo ravno tako pravico do prodaje časopisa.
  3. Z drugimi prodajalci in prodajalkami se miroljubno dogovarjam tudi glede lokacije prodaje.
  4. Morebitne nesporazume rešujem na miroljuben način.
  5. Med prodajanjem časopisa ne uporabljam alkohola in/ali drugih drog.
  6. Časopis prodajam po njegovi ceni in kupcev ne zavajam.
  7. Med prodajo časopisa ne beračim.
  8. Spoštujem odločitev kupca glede nakupa časopisa.
  9. Med prodajo imam uradno izkaznico društva na vidnem mestu.Če se prodajalec ali prodajalka ne drži pravil prodaje, je na to najprej opomnjen s strani strokovne delavke oziroma delavca, potem pa lahko začasno ali trajno izgubi pravico do prodaje časopisa Kralji ulice.

Prosimo kupce, naj morebitne kršitve sporočijo v uredništvo na telefonsko številko 059 022 503 ali na e-naslov: info@kraljiulice.org