Ulica > Časopis > Uredništvo

Uredništvo

Odgovorna in izvršna urednica:
Mirjam Gostinčar

Tehnični urednik:
Chris Hartke

Uredniški odbor:
Bojan Dekleva, Luna Jurančič Šribar, Jean Nikolić

Sodelavci uredništva:
Tomaž Golob, Gregor B. Hann, Jurij Kunaver, Vanja Kurbus, Barbara Jozelj, Žiga Novak, Monika Buhančič-Biba, Barbara Pišlar, Jasmina Memić

Jezikovni pregled:
Mojca Pipan

Kontakt:
urednistvo@kraljiulice.org

Mirjam Gostinčar: 030 323 306
mirjam.gostincar@kraljiulice.org