Ulica > Časopis > Uredništvo

Uredništvo

Odgovorna in izvršna urednica:

Mirjam Gostinčar

 

Tehnični urednik:

Chris Hartke

 

Uredniški odbor:

Bojan Dekleva, Luna Jurančič Šribar, Jean Nikolić

 

Sodelavci uredništva:

Tomaž Golob, Gregor B. Hann, Jurij Kunaver, Vanja Kurbus, Barbara Jozelj, Žiga Novak, Monika Buhančič-Biba, Barbara Pišlar, Jasmina Memić

 

Jezikovni pregled:

Mojca Pipan

 

Kontakt:

urednistvo@kraljiulice.org

 

Mirjam Gostinčar: 030 323 306

mirjam.gostincar@kraljiulice.org