Ulica > Kaj delamo > Prostovoljci

Prostovoljci

Kot mnoge nevladne organizacije, smo tudi v društvu Kralji ulice močno povezani s svojimi prostovoljci in prostovoljkami. Nekatere veže na nas študij, v okviru katerega jim nudimo učno bazo, drugi pa nam stojijo ob strani, ker jih v najširšem smislu zanima področje našega dela.

Usposabljanje strokovnih delavcev in delavk

 

Smo učna baza za študente in študentke socialne pedagogike (Pedagoška fakulteta) in socialnega dela (Fakulteta za socialno delo). Študente v okviru obvezne prakse vključimo v delo na področju brezdomstva in večkratne socialne izključenosti. Študentom nudimo dostop do teoretičnih okvirjev nizkopražnega dela z brezdomnimi, mentorstvo, strokovno spremljanje ter izkušnjo samostojne izvedbe inovativnega socialnega projekta. Študentje so prisotni in sodelujejo na vseh stopnjah dela z uporabniki in uporabnicami, spoznavajo pa tudi delovanje nevladne organizacije od znotraj.

Podpora prostovoljcem

 

Prostovoljno delo izvajamo z namenom večje soudeležbe izključenih brezdomnih in širjenja njihovih socialnih mrež preko meja brezdomskih krogov. Socialne mreže namreč lahko kompenzirajo nezadosten dostop do družbenih virov in omogočajo vir moči za zadovoljivo spoprijemanje z življenjskimi izzivi.

Nekaj možnosti prostovoljnega dela

 

  • Delo v distribucijskem dnevnem centru (dežurstvo v času odprtosti centra, spoznavanje, druženje, izdajanje časopisa, pogovori z uporabniki, pomoč pri uporabi računalnika, sodelovanje pri sestanku prodajalcev, organizacija in izvajanje dejavnosti in delavnic izven časa odprtosti centra za manjše skupine uporabnikov – računalniška delavnica, filmski večer, šah, tarok …, sodelovanje pri gledališki in video delavnici, sodelovanje pri posredovalnici rabljenih predmetov, športni sekciji, itd.);
  • delo pri pripravi cestnega časopisa Kralji ulice (pisanje prispevkov, priprava prispevkov skupaj z uporabniki – intervjuji, življenjske zgodbe, reportaže, novice, foto zgodbe …, zapisovanje zgodb po nareku, pretipkavanje rokopisov, urejanje posameznih rubrik oziroma strani, oblikovno postavljanje časopisa itd.);
  • terensko delo (navezovanje stikov z uporabniki v delih mesta, kjer še nismo prisotni, redno obiskovanje uporabnikov, ki si tega želijo, dostava revij prodajalcem na terenu, podpora posameznim uporabnikom na terenu, vzpostavljanje stikov z lastniki trgovin in vzpostavljanje dogovorov o prodaji, čistilne akcije odvrženih igel, obiskovanje sorodnih organizacij, promocija časopisa, obiskovanje drugih mest in tam vzpostavljanje mrež uporabnikov ali prodaje, športna sekcija – pohodi, šah, košarka itd.);
  • individualno družabništvo in podpora (na terenu, pri urejanju socialnega statusa: urejanje dokumentov, denarne socialne pomoči, stalnega prebivališča, prevzem pošte, obiski v bolnici, obiski v zaporu itd.).

 

Za več informacij o EVS projektu nam pišite na: evs@kraljiulice.org

For more information about EVS project write us an email: evs@kraljiulice.org

 

Kontakt:

 

Ines Jaušovec: 030 323 168

ines.jausovec@kraljiulice.org

 

Goran Jaćimović: 030 323 307

goran.jacimovic@kraljiulice.org