Ulica > Kaj delamo > Slišanje glasov

Slišanje glasov

Program psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela Slišanje glasov

 

Lokacija, čas dostopnosti programa in kontaktni podatki

 

Ljubljana:

Ponedeljek do petek, 9-15 h, Slovenska 47,

po vnaprejšnjem dogovoru po tel. 030 323 129 ali e-pošti slisanjeglasov@gmail.com

 

_____________________________________________________________

 

Slišanje glasov - Slovenija

Glasove, ki jih nekdo sliši, drugi pa jih ne, v naši kulturi praviloma jemljemo kot znak duševne bolezni, medtem ko v mnogih današnjih kulturah ter v zgodovini ni bilo tako. Drugačen pogled na ta pojav razvija mednarodno gibanje »Hearing voices« (Slišanje glasov), ki ga zastopa mednarodna organizacija Intervoice. Izhajajoč iz tega gibanja in rezultatov raziskav verjamemo, da je slišanje glasov dosti univerzalna človeška izkušnja in pogosto odziv na doživete izkušnje in življenjske dileme ter težave. Zavzemamo se za svobodno izbiro, odločitev ter tudi pravico in odgovornost vsakega, da si po svoje izbere in se odloči za tako ali drugačno obravnavanje ali delovanje v zvezi s svojimi glasovi. S tem si prizadevamo za emancipacijo glasov oz. za spoštovanje resničnosti izkušnje posameznika. Verjamemo, da je potrebno glasove jemati resno in jih po možnosti sprejemati kot del bivanja. Posameznik pa se lahko odloči, kako se bo z njimi soočal oz. se spopadal z izzivom, ki ga pomenijo predvsem neprijetni in vsiljivi glasovi. Prizadevamo si za razširjanje vednosti o naravi slišanja glasov, za ustanavljanje podpornih skupin za ljudi, ki slišijo glasove ter v splošnem za destigmatizacijo tega pojava in širitev možnosti za ljudi, ki imajo to izkušnjo. 
O našem delovanju se lahko informirate tudi na facebook strani »Slišanje glasov«.

 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letu 2016 začelo sofinancirati »Program psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela Slišanje glasov«, ki se v okviru društva Kralji ulice izvaja predvsem v Ljubljani, podporne skupine pa delujejo (ali se pripravljajo) tudi v Novi Gorici in drugih slovenskih mestih. 
Informativno svetovalna dejavnost je dostopna pet dni na teden 9-15 h v prostorih Društva Kralji ulice. Tam se lahko ob urah odprtosti informirate o dejavnosti programa ali posvetujete o problematiki slišanja glasov osebno, po telefonu ali po e-pošti. Da bi se vi izognili nepotrebnem čakanju, mi pa lažje načrtovali delo, vas prosimo, da se za osebni obisk najavite po telefonu ali e-pošti.
V Ljubljani delujeta dve podporni skupini za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja, neobičajne telesne izkušnje ali prepričanja, ena skupina deluje v Novi Gorici, načrtujemo pa še začetek delovanja podpornih skupin v drugih mestih. Vabimo vas, da se nam priključite ali predlagate nastanek novih podpornih skupin. 
V Ljubljani se srečuje tudi skupina za svojce, približno enkrat mesečno. 
K sodelovanju vabimo prostovoljne sodelavke in sodelavce, ki jih ta tema zanima in bi radi kaj prispevali k razvoju projekta. Potrebujemo sodelavke in sodelavce, ki bi prevajali gradiva iz angleščine. Prispevate lahko tudi opise svojih izkušenj in svoje življenjske zgodbe.

 

http://www.slisanjeglasov.si

 

https://www.facebook.com/slisanjeglasov

 

slisanje glasov