Ulica > Kaj delamo > Slišanje glasov

Slišanje glasov

Slišanje glasov - Slovenija

 

Glasove, ki jih nekdo sliši, drugi pa jih ne, v naši kulturi praviloma jemljemo kot znak duševne bolezni, medtem ko v mnogih današnjih kulturah ter v zgodovini ni bilo tako. Drugačen pogled na ta pojav razvija mednarodno gibanje »Hearing voices« (Slišanje glasov), ki ga zastopa mednarodna organizacija Intervoice. Izhajajoč iz tega gibanja in rezultatov raziskav verjamemo, da je slišanje glasov dosti univerzalna človeška izkušnja in pogosto odziv na doživete izkušnje in življenjske dileme ter težave. Zavzemamo se za svobodno izbiro, odločitev ter tudi pravico in odgovornost vsakega, da si po svoje izbere in se odloči za tako ali drugačno obravnavanje ali delovanje v zvezi s svojimi glasovi. S tem si prizadevamo za emancipacijo glasov oz. za spoštovanje resničnosti izkušnje posameznika. Verjamemo, da je potrebno glasove jemati resno in jih po možnosti sprejemati kot del bivanja. Posameznik pa se lahko odloči, kako se bo z njimi soočal oz. se spopadal z izzivom, ki ga pomenijo predvsem neprijetni in vsiljivi glasovi. Prizadevamo si za razširjanje vednosti o naravi slišanja glasov, za ustanavljanje podpornih skupin za ljudi, ki slišijo glasove ter v splošnem za destigmatizacijo tega pojava in širitev možnosti za ljudi, ki imajo to izkušnjo. 
O našem delovanju se lahko informirate tudi na facebook strani »Slišanje glasov«.

Možnost informiranja, svetovanja in vključitve v podporno skupino

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letih 2016 in 2017 sofinanciralo »Program psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela Slišanje glasov«, ki se je v okviru društva Kralji ulice izvajalo predvsem v Ljubljani. V letu 2018 prostovoljno ohranjamo aktivnosti projekta predvsem v obliki podpornih skupin, ki delujejo (ali se pripravljajo) tudi v Novi Gorici, Celju in drugih slovenskih mestih. Podporne skupine so namenjene predvsem osebam, ki slišijo glasove, imajo videnja, neobičajne telesne izkušnje ali prepričanja. V Ljubljani se srečuje tudi skupina za svojce, približno enkrat mesečno. 
Vabimo vas, da se nam priključite ali predlagate nastanek novih podpornih skupin. K sodelovanju vabimo prostovoljne sodelavke in sodelavce, ki jih ta tema zanima in bi radi kaj prispevali k razvoju projekta. Potrebujemo sodelavke in sodelavce, ki bi prevajali gradiva iz angleščine. Prispevate lahko tudi opise svojih izkušenj in svoje življenjske zgodbe.

 

Kontaktni podatki


E-pošta slisanjeglasov@gmail.com

http://www.slisanjeglasov.si

https://www.facebook.com/slisanjeglasov

 

slisanje glasov