Ulica > Kaj delamo > Stara roba nova raba

Stara roba nova raba

logo stara roba nova rabaPosredovalnica rabljenih predmetov Stara ROBA, nova RABA

 

Obiščite nas na novi spletni strani www.robaraba.si.

 

S Posredovalnico rabljenih predmetov društvo prispeva k oblikovanju polja socialne ekonomije v Sloveniji. Posredovalnica je prva tovrstna pri nas, deluje v Ljubljani, ima pa potencial širitve tudi po drugih krajih. Pri projektu gre za združevanje različnih socialno-ekonomskih dejavnikov, je odziv na potrebe okolja in prispeva k izboljšanju pogojev v lokalni skupnosti. Posredovalnica je primer prakse kako lahko odrinjene skupine ljudi – brezdomni ljudje z uporabo spregledanih virov – rabljenih stvari, naredijo nekaj zase in za širšo družbo. Osnovna ideja posredovalnice je sprejemanje in prodajanje odvečni, rabljenih stvari, ki nam jih podarijo podporniki in podpornice. Stvari se prodajajo po nizkih cenah, zaslužek pa se nameni vključevanju in zaposlovanju brezdomnih ter nadaljnjemu razvoju projekta. 

 

 

Stare stvari v novem (Foto: T) Stare stvari v novem (Foto: Tomi) Stare stvari v novem (Foto: Nona) Stare stvari v novem (Foto: Maruša Bertoncelj) Stare stvari v novem (Foto: Maruša Bertoncelj) Stare stvari v novem (Foto: Lojze Smole) Stare stvari v novem (Foto: Lojze Smole) Stare stvari v novem (Foto: Lojze Smole) Stare stvari v novem (Foto: Lojze Smole) Stare stvari v novem (Foto: Lojze Smole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eden izmed glavnih namenov tovrstnega socialnega podjetja je torej nuditi zaposlitev, možnost usposabljanja, razvoja veščin brezdomnim ljudem z dejavnostjo, ki je tudi ekološko naravnana. Posredovalnica ima še širši vidik  socialnega vključevanja. Zaradi dostopnih cen lahko v njej nakupujejo revni ljudje oz. tisti z nizkimi finančnimi viri (študentje, upokojenci, brezdomni …). Obenem na projektu posredovalnice v praksi preizkušamo načine prevrednotenja samega potrošniškega vedenja, ki se skozi nakup v posredovalnici spremeni v akt solidarnosti.

 

Sam razvoj dejavnosti je potekal postopoma. Ljudje so nam samoiniciativno prinašali v društvo stvari, ki jih niso več rabili tako, smo se odločili, da jih bomo poskušali prodajati na stojnici. Od leta 2008 smo enkrat mesečno v središču mesta tako prodajali stvari in postajali tudi prepoznavni. Stvari se je počasi nabralo toliko, da smo morali najeti manjše skladišče. Na drugi strani se je med brezdomnimi vse bolj kazala potreba po primernih oblikah zaposlovanja, ki bodo nudile drugačne pogoje, kot jih nudi trg dela. Leta 2009 smo pridobili sredstva EU socialnega sklada na razpisu za socialno podjetništvo, tako smo 13. aprila 2010 na Poljanski 14 odprli prostor Posredovalnice, ki od takrat vsakodnevno obratuje. S pomočjo projektnih sredstev se je v obdobju dveh let v posredovalnici usposabljalo dvanajst ljudi, trije pa so se tudi zaposlili. Evropski projekt se je zaključil konec leta 2011, posredovalnica pa od takrat naprej deluje samostojno. Poleg prostora v središču mesta smo zaradi velike količine podarjenih stvari najeli še dodaten skladiščni prostor v Šiški na Ulici Milana Majcna 4, kjer imamo dvakrat tedensko tudi skladiščno razprodajo.  

 

Že od začetka razvoja nam je v veliko pomoč povezovanje s profesionalci, ki se ukvarjajo z rabljenimi stvarmi, starinarstvom. Prostovoljno nam že ves čas pomaga znan slovenski starinar, lastnik starinarnice v središču mesta ter tudi poznan bukvarnar. Z njuno pomočjo enkrat letno organiziramo tudi Dražbo rabljenih predmetov Obračun opoldne. Vključeni se tako spoznavamo tudi s področjem starinarstva, prepoznavanja, vrednotenja bolj vrednih stvari. Poleg vsakodnevnega delovanja posredovalnice tako organiziramo še raznolike aktivnosti, nadaljujemo s stojnicami v središču mesta, prodajamo tudi na bolšjem trgu, se udeležujemo različnih sejmov namenjenih zbirateljstvu, starinarstvu, rabljenim stvarem. Tekom razvoja projekta smo tako ugotovili, da je poleg prodaje rabljenih stvari po nizkih cenah ena izmed možnih dejavnosti tudi prodaja bolj vrednih stvari – starin, saj nam ljudje donirajo tovrstne predmete. Posredovalnco smo v aprilu 2013 razširili še v sosednji prostor, kar nam je omogočilo tudi delitev na različne oddelke (starinarskega, buklarskega, vintage, kulturnega …)    

 

Ukvarjanje z rabljenimi stvarmi je tako ena izmed dejavnosti, ki deluje povezovalno – združuje ljudi iz različnih družbenih skupin, polnomoči vse vključene in skrbi za varovanje okolja.

 

OBRATOVALNI ČAS:

 

Posredovalnica, Poljanska 14, Ljubljana

Pon: 12h-19h

Tor-Pet: 10h-19h

Sob: 10h-14h

 

Skladiščne razprodaje, Ulica Milana Majcna 4, Ljubljana

Tor: 11h-16h

Čet: 11h-16h

 

Pišete nam lahko na: stararoba.novaraba@kraljiulice.org ali nas pokličete na telefonsko številko: 059 010 075.

 

Vabljeni/e!

 

Leta 2016 sm0 ustanovili Zadrugo Stara roba, nova raba. Gre za socialno podjetje, katerega ves prihodek se nameni zaposlovanju brezdomnih in sorodnih socialno izključenih ljudi ter nadaljnemu razvoju dejavnosti.