Ulica > Kaj delamo > Univerza pod zvezdami

Univerza pod zvezdami

 

logo univerza pod zvezdamiUniverzo pod zvezdami so leta 2006 ustanovili udeleženci in udeleženke delavnice kreativnega pisanja. Gre za odprto in alternativno obliko izobraževanja, namenjeno posameznikom in posameznicam, ki so izključeni iz ostalih oblik formalnega in neformalnega izobraževanja.

 

Njen namen je omogočanje dostopnih izobraževalnih in kulturnih vsebin preko organiziranja delovanja najrazličnejših interesnih skupin ter različnih socialnih, izobraževalnih in kulturnih delavnic. Pod njenim okriljem smo v preteklosti uspešno izvedli oziroma še izvajamo naslednje delavnice: računalniško, zaposlitveno, fotografsko, stripovsko, glasbeno, likovno, gledališko, video delavnico, delavnico kreativnega pisanja ter tečaj španskega in nemškega jezika. V dnevnem centru prirejamo tudi likovne razstave ter filmske večere. S pomočjo podarjenih knjig smo vzpostavili Knjižnico Kralji ulice, ki jo nameravamo v prihodnje nadgrajevati.

 

Od novembra 2011 valovih Radia Študent vsako drugo soboto v mesecu gostujemo z oddajo Klopca pod svobodnim soncem.

 

 

Univerza pod zvezdami (Foto: Tomi) Univerza pod zvezdami (Foto: Tomi) Univerza pod zvezdami (Foto: arhiv Kralji ulice) Univerza pod zvezdami (Foto: Matilda) Univerza pod zvezdami (Foto: Urban Tarman) Univerza pod zvezdami (Foto: Matilda) Univerza pod zvezdami (Foto: Maja Vižintin) Univerza pod zvezdami (Foto: Maja Vižintin) Univerza pod zvezdami (Foto: Miha Fras) Univerza pod zvezdami

 


 

 

V okviru Univerze pod zvezdami deluje tudi Športna sekcija Kralji ulice, ki organizira različne športne aktivnosti: pohode, plavanje, nogomet, košarko ...

 

V oktobru 2007 smo organizirali dvodnevno novinarsko usposabljanje na temo Medijsko poročanje o socialnih tematikah, v katerega so se vključili najrazličnejši strokovnjaki ter strokovnjakinje ter predvsem novinarji in novinarke uporabniških medijev (kot so Kralji ulice) ter profesionalni novinarji. Z izobraževanjem smo želeli spodbuditi ugledno, kakovostno, nediskriminatorno in uravnoteženo novinarsko poročanje o različnih socialnih tematikah, kar pripomore k spreminjanju širšega družbenega odnosa do brezdomstva. V okviru tega projekta smo izvedli tudi sklop delavnic o novinarskih osnovah, ki jih je vodila profesionalna novinarka.

 

Društvo Kralji ulice se je s svojimi projekti že večkrat javno predstavilo javnosti, in sicer z branjem poezije (literarni večer z naslovom Nismo v filmu, ki se je marca 2006 odvijal v Društvu slovenskih pisateljev, Branje pod zvezdami na festivalu Sanje avgusta 2006 ter Pesniški večer s Kralji ulice v Klubu vrhniških študentov Zakon (novembra 2006), z gledališkima predstavama Oder življenja (maj 2006) in Socialno predoziranje (februar in marec 2008), več krajšimi gledališkimi predstavami (v Koprskem zaporu, v stanovanjski skupini hendikepiranih v Mengšu, na Movitovem zaključnem dogodku decembra 2009,...) ter z mešanimi projekti, ki so vključevali, gledališče, poezijo, film, glasbo, na kulturnem dogodku Kulturni piš v oktobru (med drugim z gledališko predstavo predstavo Ministri) (oktober 2008) ter na Trfnestu '09 v okviru Dneva Kraljev ulice (med drugim z gledališko predstavo Trip slike (julij 2009).

 

S tovrstnim socialno-pedagoškim kulturnim delom smo naleteli na izjemno pozitiven odziv med člani našega društva in tudi v širši javnosti, zato bomo z njim v prihodnje nadaljevali ter ga v okviru zmožnosti tudi razširjali. Vsakodnevno namreč spoznavamo, da je med brezdomnimi mnogo neodkritih in nerazvitih talentov na področju različnih izraznih medijev (gledališče, gib, glasba, film ...). Znotraj Univerze pod zvezdami se trudimo te speče spretnosti razvijati.