Novice

Pariška deklaracija

Objavil/a: mvizintin, 27.07.2015 | komentiraj
FEANTSA

Na srečanju generalne skupščine FEANTSA v Parizu, 20. junija 2015, smo ugotovili:

  1. število brezdomnih oseb v Evropi se povečuje;
  2. še vedno trajajoča ekonomska kriza in varčevalni ukrepi vplivajo na ravni brezdomstva;
  3. vojne in konflikti dodatno vplivajo na brezdomnost velikega števila ljudi;

in menimo, da je potrebno te zadeve obravnavati prioritetno, kot nujne.

 

Generalna skupščina FEANTSA poziva Evropsko unijo, naj prevzame vodilno vlogo pri razvoju in izvajanju skupne politike, ki temelji na evropski solidarnosti in prosi da:

  1. zagotovi pravico do zatočišča, podpore in dostojanstva za vse brezdomce, ki iščejo pomoč, ne glede na njihov migracijski status v zadnjem času; in
  2. organizira konferenco o pomembnih vprašanjih glede dostopa do zatočišč za vse, ne glede na migracijski status. Konferenca naj privede do razvoja strategij in politik za dolgoročno reševanje te humanitarne krize.

 

Pariz, 20. 6. 2015

 

http://www.feantsa.org/spip.php?article4865&lang=en

 

FEANTSA je evropska nevladna organizacija (zveza nacionalnih organizacij) za preprečevanje in zmanjševanje revščine in socialne izključenosti ljudi, ki so ogroženi ali živijo v brezdomstvu. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je polnopravni član FEANTSE.

Novice