Pravila ponujanja časopisa | Časopis | Kralji ulice
Ulica > Časopis > Pravila ponujanja časopisa

Pravila ponujanja časopisa

Ker želimo, da bi časopis Kralji ulice lahko ponujalo čim več ljudi in da bi dosegel čim širši krog bralcev, je pomembno, da skupaj skrbimo za njegov dober ugled. Člani, ki ponujajo časopis, ne predstavljajo le sebe, pač pa celoten projekt Kralji ulice.
Doslej so bili naši člani in članice v javnosti zelo dobro sprejeti in so mnogi bralci pohvalili njihov pristop. Zelo si želimo, da tako ostane tudi v prihodnje, zato članice in člane spodbujamo, da se držijo spodnjih pravil in tudi svojega občutka o tem, kako časopis še bolj približati našim bralcem.

 

  1. Časopis ponujam na miren in nevsiljiv način.
  2. Drugim članom in članicam društva, ki ponujajo časopis Kralji ulice, izkazujem spoštovanje in se zavedam, da imajo ravno tako pravico do ponujanja časopisa.
  3. Z drugimi člani in članicami se miroljubno dogovarjam tudi glede lokacije ponujanja časopisa.
  4. Morebitne nesporazume rešujem na miren in spoštljiv način.
  5. Med ponujanjem časopisa ne uporabljam alkohola in/ali drugih drog.
  6. Med ponujanjem časopisa omenjam predvideni prostovoljni prispevek in od bralcev in bralk ne pričakujem ničesar več.
  7. Med ponujanjem časopisa ne beračim.
  8. Spoštujem odločitev bralcev in bralk, da časopis vzamejo ali ne, in jih k temu nikakor ne silim ali jih drugače neprijetno vznemirjam.
  9. Med ponujanjem časopisa imam uradno izkaznico društva na vidnem mestu.
  10. Zbiranje prispevkov za dejavnost društva je poskus zavajanja bralcev in bralk.Če se član ali članica ne drži pravil prodaje, je na to najprej opomnjen s strani strokovne delavke oziroma delavca, potem pa lahko začasno ali trajno izgubi pravico do ponujanja časopisa Kralji ulice.

Prosimo bralce, naj morebitne kršitve sporočijo v uredništvo na telefonsko številko 059 022 503 ali na e-naslov: info@kraljiulice.org