Projekt PLOB | Časopis | Kralji ulice
Ulica > Časopis > Projekt PLOB

Projekt PLOB

Prijateljstvo ljubljanskih in obalnih brezdomcev

projekt Plob logo

 

Projekt PLOB je začasno prekinjen in trenutno ni aktiven.

 

Projekt je nastal septembra 2008 in sicer iz preproste želje, da se prvi ulični časopis Kralji ulice pripelje in predstavi tudi na obali. Za brezdomne sva z Luno Jurančič Šribar 15. 09. 2008 pripravile predstavitev časopisa in delovanje društva, ter vzporednice s projektom. Začasno je distribucija potekala v prostorih RK Koper, nato v zatočišču projekta »Morje«, kasneje nismo imeli na razpolago stacioniranega prostora in je distribucija poteka improvizirano.

Namen projekta PLOB je, da bi se čimveč dejavnosti in vrst pomoči brezdomnim, ki jih izvaja društvo Kralji ulice razširilo tudi v druge slovenske regije, v tem primeru na obalo. V projektu poleg distribucije in prodaje časopisa nudimo brezdomnim predvsem svetovanje in pomoč pri reševanju osebnostnih stisk, iskanje honorarne/stalne zaposlitve, pomoč pri uveljavljanju pravic na RZZ, CSD in UE, napotitev na »pravi« naslov ob odločitvi za zdravljenje alkoholizma ali drugih odvisnosti ipd.
10. 10. 2008 smo imeli na koprski tržnici stojnico, kjer smo projekt in delovanje društva Kralji ulice podrobno predstavili mimoidočim. Stojnica je bila zelo obiskana, imeli smo tudi medijsko podporo, tako da danes lahko rečemo, da je časopis dobro sprejet med primorci in primorkami.