Podpiram! (logo oblikoval Matic Verbančič)

Kot ste redni bralci našega časopisa pa tudi simpatizerji verjetno že opazili, smo se v mesecu mladosti, maju (kar ni naključje), odločili za projekt Podpiram!. Z njim želimo spodbuditi vas, kupce in bralce našega časopisa, da z nami podelite izkušnje (poudarek je na pozitivnih), vezane na prodajo in nakup cestnega časopisa Kralji ulice.

 

Zakaj? S projektom želimo spodbuditi in okrepiti dober in do kupcev prijazen način prodaje, predvsem pa prijazno komunikacijo med prodajalci in kupci v celotnem procesu.

 

Zato vas vljudno vabimo, da z nami podelite (opišete) vaše izkušnje, morda dogodek,  posameznega prodajalca, da navedete zakaj ste bili z njim in njegovim načinom prodaje zadovoljni, zakaj ste se odločili, da kupujete pri njem, kaj vas pritegne in kaj nemara tudi pogrešate ali vas odvrača … Skratka, želimo si, da bi bili kar se da aktivno vpleteni in da bi se množično odzvali na ponujen izziv ter s tem akcijo sooblikovali.

 

Prilagamo pa tudi prve odzive.

Prodajalec Benjamin in kupka Viktorija0

preberi več >>

O društvu

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo.

Kdo smo > O društvu

 

O časopisu

Časopis Kralji ulice je prvi brezdomski časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih v Sloveniji. Gre za ulični oziroma cestni časopis, ki se predvsem po načinu prodaje, a tudi po vsebini, razlikuje od tistih, ki jih je moč kupiti v trafikah.

Časopis > O časopisu

 

Prva posredovalnica rabljenih predmetov v Sloveniji

Posredovalnica rabljenih predmetov (v tujini znana pod imenom Thrift Store) je oblika socialnega podjetništva, ki ga vodijo humanitarne organizacije z namenom socialnega vključevanja. Osnovna značilnost tovrstnih podjetji je nuditi zaposlitev ter možnost vključitve na odprti trg delovne sile težje zaposljivim osebam ter posledično zmanjšanje socialne marginalnosti.

Kaj delamo > Stara roba nova raba

Priričnik PRP "delo na robu"

 

 

 

Dnevni center

Nastanitvena podporaV dnevnem centru se izvajajo številne aktivnosti, ki uresničujejo brezdomnim potrebe po prostoru za dnevno bivanje, informiranju, zagovorništvu, pomoči pri urejanju socialnega statusa, pridobivanju veščin za vključevanje v družbeno življenje, podpori pri zastavljanju bolj zahtevnih ciljev ter njihovem doseganju ...

Kaj delamo > Dnevni center