Kralji ulice

OBVESTILA  

  
Javnost v teh izrednih epidemioloških razmerah pozivamo k strpnosti do brezdomnih in socialno izključenih, saj so v času, ko pretežni del njim dostopnih organizacij zapre svoja vrata, še posebej izpostavljeni in obremenjeni. Zavedati se moramo, da nekaterih ukrepov in priporočil za zajezitev epidemije, namenjenih splošni populaciji, brezdomni ne morejo upoštevati v celoti ali pa so zanje popolnoma nerealni. V teh kriznih časih si zato želimo čim več medsebojnega sodelovanja, potrpežljivosti, strpnosti in solidarnosti.
 
Člane in članice društva ob tej priložnosti pozivamo, da pri ponujanju časopisa strogo upoštevajo preventivne ukrepe – uporabo zaščitne maske in socialno distanco.
 
V prizadevanju za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 smo omejili tudi delovanje dnevnega centra na Pražakovi 6 v Ljubljani.
 

Dnevni center je za obiskovalce in obiskovalke odprt med delovniki od 10h do 14h, vanj vstopate posamično in upoštevate predpisane ukrepe NIJZ. Zaposleni smo za kakršne koli informacije in svetovanje vedno na voljo vsak delovnik tudi prek telefona ali e-pošte med 8h in 16h. http://www.kraljiulice.org/kdo-smo/kontakti

 

Aktivirali smo SMS donacije

Namen zbiranja sredstev: nakup zaščitne opreme ter izvajanje aktivnosti znotraj programov društva – v luči protikriznih ukrepov in ob upoštevanju priporočil NIJZ za zajezitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2 ostajamo odprti in svoje programe izvajamo naprej.

 

SMS donacija

A1 in Telemach: na 1919 pošiljete sporočilo BREZDOMCI1 ali BREZDOMCI5 (1 €/5 €).
T-2: na 1919 pošljete sporočilo BREZDOMCI, s čimer donirate 1 €.

Telekom: na 1919 pošljete sporočilo BREZDOMCI1, s čimer donirate 1 €.

 

Pravila in pogoji sodelovanja http://www.kraljiulice.org/library/1231/pravila-in-pogoji-uporabe-storitve-sms-donacija-za-drustvo-kralji-ulice.jpg

 

Podatki za nakazilo:

Društvo Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0400 1004 8456 921 (Nova KBM),

BIC banke: KBMASI2X, koda namena: CHAR, namen: donacija, sklic: SI99 (brez sklica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupce in kupke časopisa Kralji ulice pozivamo, da navkljub omejitvam podprejo svoje prodajalce in prodajalke, saj to lahko počnejo na varen način ob upoštevanju priporočil NIJZ.

 

Izpad dohodkov pri ponujanju cestnega časopisa med prvim epidemiološkim valom

 

Med prvim epidemiološkim valom smo meseca aprila 2020 172 aktivnim osebam za dva tedna izrednih razmer v mesecu marcu 2020 izplačali za 5.000 € denarnih nadomestil. Najnižje izplačilo je bilo 5 €, najvišje 288 €. Na začetku meseca maja 2020 smo po istem kopitu razdelili 10.000 €, v začetku junija 2020 pa še 5.000 €, skupaj torej 20.000 €. Pri izplačilih smo vzeli v obzir aktivnost članov in članic društva v prvih dveh mesecih  leta 2020. Višino je določal rang prodaje, torej so aktivnejše osebe prejele višja nadomestila.

Z delom donacij smo omogočili tudi aktivnosti znotraj programov društva, denimo za razvažanje hrane in za delovanje začasnega zavetišča Rimska za brezdomne za čas trajanja izrednih razmer (nabava razkužil in ostalih predpisanih preventivnih pripomočkov, hrane, toaletnega papirja, higienskih potrebščin, kave, čaja). 

 

Za vašo solidarnost se vam najlepše zahvaljujemo. Za informacije smo vam na voljo: 030 323 302, hana.kosan@kraljiulice.org.

 

Namenite nam 1 % dohodnine

Društvo Kralji ulice izvaja neprofitno dejavnost, vsa zbrana sredstva namenimo za podporo in zaposlovanje brezdomnih in socialno ogroženih oseb. Zato se lahko odločite, da svojih  1 % dohodnine namenite za financiranje splošnokoristnih namenov, ki se odvijajo v okviru društva.

 

Obrazec s podatki društva najdete na povezavi: obrazec za namenitev dohodnine.

 

SE PRIPOROČAMO!

 

 

O društvu

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo.

Kdo smo > O društvu

 

O časopisu

Časopis Kralji ulice je prvi brezdomski časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih v Sloveniji. Gre za ulični oziroma cestni časopis, ki se predvsem po načinu prodaje, a tudi po vsebini, razlikuje od tistih, ki jih je moč kupiti v trafikah.

Časopis > O časopisu

 

Prva posredovalnica rabljenih predmetov v Sloveniji

Posredovalnica rabljenih predmetov (v tujini znana pod imenom Thrift Store) je oblika socialnega podjetništva, ki ga vodijo humanitarne organizacije z namenom socialnega vključevanja. Osnovna značilnost tovrstnih podjetji je nuditi zaposlitev ter možnost vključitve na odprti trg delovne sile težje zaposljivim osebam ter posledično zmanjšanje socialne marginalnosti.

Kaj delamo > Stara roba nova raba

 

 

 

 

Dnevni center

V dnevnem centru se izvajajo številne aktivnosti, ki uresničujejo brezdomnim potrebe po prostoru za dnevno bivanje, informiranju, zagovorništvu, pomoči pri urejanju socialnega statusa, pridobivanju veščin za vključevanje v družbeno življenje, podpori pri zastavljanju bolj zahtevnih ciljev ter njihovem doseganju ...

Kaj delamo > Dnevni center

 

 Logo_EKP_socialni_sklad_SLO

Ranljive skupine COVID-19

Naše društvo od 13. 3. 2020 izvaja projekt “COVID-19 - Učenje IKT, opozarjanje na posledice šolanja na daljavo za romske otroke, mladostnike in družine ter razvoj kriznih namestitev za ranljive skupine COVID-19”, ki predstavlja projekt za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.

Od 1.1.2021 projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Gre za projekt, ki se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti”, 9.1.3 specifičnega cilja “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju”.


Več si lahko preberete tukaj.

 

 

 

 

Kontakti

Spoznaj našo ekipo, poglej kje se nahajamo. Lahko nas tudi obiščeš! več >>