Časopis Kralji ulice

Kadar sem pijan, me vsakdo vidi, ko sem lačen, me nihče!
– Gregor B. Hann

Naše poslanstvo

Foto: Jean Nikolić
Dejan. Foto: Jean Nikolić

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ustanovljena leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo.

Področja delovanja

Programi, ki jih izvaja društvo Kralji ulice, so namenjeni brezdomnim in drugim socialno izključenim skupinam prebivalstva. Članicam in članom nudimo strokovno pomoč in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter omogočamo in povečujemo dostop do družbenih virov.

Klemen in Piet. Foto: prijazna gospa iz bližnje trafike

Časopis Kralji ulice je prvi časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih v Sloveniji. Gre za ulični oziroma cestni časopis, ki se predvsem po načinu ponujanja, a tudi po vsebini, razlikuje od tistih, ki jih je moč kupiti v trafikah. Izhaja mesečno, prodaja pa se v Ljubljani in okolici, Mariboru in okolici, na Primorskem ter občasno tudi drugod po Sloveniji.

Namen časopisa je – bolj kot pomoč brezdomnim – poskus v smislu pomoč za samopomoč, saj je njegov prvotni cilj bolj aktivna in družbeno sprejemljiva udeležba te skrite in najbolj socialno izključene populacije v javnem življenju, brez utopičnih pričakovanj po takojšnji rešitvi problemov, ki povzročajo brezdomsko problematiko, ali po spremembi načina življenja.

Menimo, da časopis Kralji ulice z osveščanjem javnosti in dajanjem glasu socialno najbolj ogroženim ter izključenim skupinam prebivalstva dela korake proti zastavljenemu cilju – dostopni nastanitvi za vse.

Več o časopisu
Foto: Jean Nikolić
Dare in Željko. Foto: Jean Nikolić

Dnevni distribucijski center s terenskim delom deluje na Pražakovi ulici 6 v pritličju bloka, vhod je z Miklošičeve ulice. Za obiskovalce je odprt vsak delovnik med 10:00 in 14:00, delovni čas pa je od 8:00 do 16:00.

Deluje po načelu nizkopražnosti, kar pomeni, da za vstop ni treba izpolnjevati nobenih pogojev z izjemo polnoletnosti. Obiskovalci se ob vstopu strinjajo z upoštevanjem osnovnih pravil, ki temeljijo na spoštovanju drugih prisotnih in nenasilju. V dnevni center tudi ni dovoljeno prinašati alkohola ali drugih drog.

Vsak delovnik od 8:00 do 16:00 sprejemamo tudi donacije (rabljena, a še uporabna, oprana oblačila in obutev, hrano ipd.).

Več o dnevnem centru
Dejan. Foto: Maruša Ivančič

Program »Indvidualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim« izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih in neodtujljivih pravic ljudi. Gre za v tujini že uveljavljen in priznan pristop »najprej stanovanje« (ang. housing first approach), ki primerno in varno nastanitev razume kot predpogoj za stabilizacijo in izboljšanje kakovosti človekovega življenja ter posledično doseganje želenih sprememb tudi na drugih področjih (urejanje dokumentov in statusa, psihosocialna rehabilitacija, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, vključevanje na trg dela, oblikovanje vizij za prihodnost … ).

 

Več o programu
‘Baza’. Foto: Jure Zebec

Društvo Kralji ulice je leta 2012 v Ljubljani pričelo z razvijanjem in izvajanjem programa z imenom Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev, konec leta 2016 tudi v Mariboru. Osnovni namen programa je, da uporabniki obdržijo varno in cenovno dostopno nastanitev, ki jo kot najemniki enot javnih stanovanjskih skladov (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor) imajo, kljub temu da jim grozi izguba stanovanja oz. se nahajajo v fazi tik pred sprožitvijo postopka deložacije.

 

Več o programu
Mićo. Foto: Žiga Živulović jr. – Bobo

Športne aktivnosti smo v društvu začeli izvajati v letu 2007 na pobudo uporabnikov, uporabnic, prostovoljcev in prostovoljk. Pričeli smo s pohodi v okolici Ljubljane ter s plavanjem na kopališču Kodeljevo. Istega leta se je samo-ustanovila tudi brezdomna nogometna ekipa, ki je aktivna vse odtlej. Redna tedenska rekreacija v okviru društva trenutno obsega nogomet, namizni tenis, telovadbo za ženske in šah.

Več o programu
Matej. Foto: Jean Nikolić

Univerzo pod zvezdami so leta 2006 ustanovili udeleženci in udeleženke delavnice kreativnega pisanja. Gre za odprto in alternativno obliko izobraževanja, namenjeno posameznikom in posameznicam, ki so izključeni iz ostalih oblik formalnega in neformalnega izobraževanja.

VEČ O PROGRAMU