Nastanitvena podpora

Program »Indvidualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim« izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih in neodtujljivih pravic ljudi. Gre za v tujini že uveljavljen in priznan pristop »najprej stanovanje« (ang. »housing first approach«), ki primerno in varno nastanitev razume kot predpogoj za stabilizacijo in izboljšanje kakovosti človekovega življenja ter posledično doseganje želenih sprememb tudi na drugih področjih (urejanje dokumentov in statusa, psihosocialna rehabilitacija, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, vključevanje na trg dela, oblikovanje vizij za prihodnost … ).

foto: Maruša Ivančič

Program obsega vzpostavljanje novih nastanitvenih možnosti ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na cesti v samostojno bivanje v dostojni in varni nastanitvi. Društvo najema stanovanjske enote, v katerih določeno obdobje bivajo osebe, ki so dolgotrajno brez doma oziroma ustrezne namestitve ter ustrezajo ostalim pogojem za vključitev v program. Namen bivanja v programu je, da si stanovalci v tem obdobju z ustrezno strokovno podporo urejajo in izboljšajo pogoje svojega življenja, v večji meri dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo, ter da se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo oziroma bolj kakovostno obvladujejo svoje življenje.

VEČ O PROGRAMU
foto: Maruša Ivančič
foto: Maruša Ivančič

Društvo Kralji ulice je leta 2012 v Ljubljani pričelo z razvijanjem in izvajanjem programa z imenom Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev, konec leta 2016 tudi v Mariboru. Osnovni namen programa je, da uporabniki obdržijo varno in cenovno dostopno nastanitev, ki jo kot najemniki enot javnih stanovanjskih skladov (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor) imajo, kljub temu da jim grozi izguba stanovanja oz. se nahajajo v fazi tik pred sprožitvijo postopka deložacije.

VEČ O PROGRAMU
foto: Maruša Ivančič

Pri preventivnem skupnostnem delu gre za vrsto dela, katerega osnovni namen je povezovanje skupnosti, preprečevanje oz. zmanjševanje konfliktnih situacij med sosedi, spodbujanje in usposabljanje stanovalcev za sprotno prepoznavanje in reševanje različnih težav in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Tuje prakse in tudi naše pretekle izkušnje namreč kažejo, da je lahko dobro sodelovanje in povezovanje skupnosti močan preventivni antideložacijski dejavnik.

VEČ O PROGRAMU