Slišanje glasov

Glasove, ki jih nekdo sliši, drugi pa jih ne, v naši kulturi praviloma jemljemo kot znak duševne bolezni, medtem ko v mnogih današnjih kulturah ter v zgodovini ni bilo tako. Drugačen pogled na ta pojav razvija mednarodno gibanje »Hearing voices« (Slišanje glasov), ki ga zastopa mednarodna organizacija Intervoice. Izhajajoč iz tega gibanja in rezultatov raziskav verjamemo, da je slišanje glasov dosti univerzalna človeška izkušnja in pogosto odziv na doživete izkušnje in življenjske dileme ter težave.

Foto: Jure Zebec

»Verjamemo, da je potrebno glasove jemati resno in jih po možnosti sprejemati kot del bivanja, posameznik pa se lahko odloči, kako se bo z njimi soočal …«

Zavzemamo se za svobodno izbiro, odločitev ter tudi pravico in odgovornost vsakega, da si po svoje izbere in se odloči za tako ali drugačno obravnavanje ali delovanje v zvezi s svojimi glasovi. S tem si prizadevamo za emancipacijo glasov oz. za spoštovanje resničnosti izkušnje posameznika. Verjamemo, da je potrebno glasove jemati resno in jih po možnosti sprejemati kot del bivanja. Posameznik pa se lahko odloči, kako se bo z njimi soočal oz. se spopadal z izzivom, ki ga pomenijo predvsem neprijetni in vsiljivi glasovi. Prizadevamo si za razširjanje vednosti o naravi slišanja glasov, za ustanavljanje podpornih skupin za ljudi, ki slišijo glasove ter v splošnem za destigmatizacijo tega pojava in širitev možnosti za ljudi, ki imajo to izkušnjo.

Društvo Kralji ulice je izvajalo ta projekt od leta 2014 dalje. Izdalo je (v sozaložništvu) prevoda dveh knjig (»Prijateljstvo je najboljše zdravilo« leta 2015 ter »Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil« leta 2016), v letih 2018-2019 sodelovalo v mednarodnem ERASMUS projektu z imenom »West Balkan Hearing Voices Network«, ter do leta 2021 objavilo nad 70 člankov na temo slišanja glasov v časopisu Kralji ulice. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letih 2016 in 2017 sofinanciralo »Program psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela Slišanje glasov«, ki smo ga v okviru društva Kralji ulice izvajali predvsem v Ljubljani.

Koncem leta 2018 se je projekt formalno osamosvojil v okviru novega društva Slišanje glasov. Društvo Kralji ulice pa projekt Slišanje glasov še naprej podpira, tako moralno kot materialno in informacijsko, z objavljanjem prispevkov v redni rubriki Slišanje glasov v časopisu Kralji ulice.

Kontaktne informacije: