O časopisu

Kralji ulice je prvi in edini časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih v Sloveniji. Gre za cestni časopis, ki se predvsem po načinu ponujanja, a tudi po vsebini, razlikuje od tistih, ki jih je moč kupiti v trafikah. Časopis izhaja mesečno – predvidoma prvi dan v mesecu. Rdeče niti so brezdomstvo, življenje na ulici in socialna izključenost, obravnava pa tudi številne druge teme, kot so odvisnosti, nasilje, izkušnje z življenjem v zaporih in podobnih zaprtih institucijah, zaposlovanje, družinska in odnosna problematika, socialne službe, službe pomoči itn.

Igor. Foto: Jean Nikolić

»Še ena značilnost časopisa, na katero smo njegovi ustvarjalci in ustvarjalke zelo ponosni in po kateri se naš časopis razlikuje od večine podobnih časopisov po svetu, je, da v njem ni nobenih reklam ter nobenih naročenih in plačanih objav.«

Večino člankov za Kralje ulice prispevajo brezdomni, nekaj pa tudi drugi avtorji in avtorice, ki se zanimajo za omenjeno problematiko ali se z njo srečujejo v okviru svoje stroke. Na ta način časopis vzpostavlja odprt dialog v širši zainteresirani javnosti. Enkrat letno izide posebna tematska številka, predloge za temo člani in članice podajajo in izberejo na demokratičen način.

Še ena značilnost časopisa, na katero smo njegovi ustvarjalci in ustvarjalke zelo ponosni in po kateri se naš časopis razlikuje od večine podobnih časopisov po svetu, je, da v njem ni nobenih reklam ter nobenih naročenih in plačanih objav. Časopis se tako ni ne profesionaliziral ne komercializiral, ampak je prek rednih mesečnih uredniških sestankov ohranil svoj »uporabniški« koncept. Gre za pomemben vidik, saj dotična družbena skupina sicer nima dostopa do prostorov artikuliranega javnega izražanja. Širši javnosti cestni časopis omogoča vpogled v vidike in svetove brezdomnih ter deluje v smeri preseganja stereotipov o njihovi pasivnosti in neustvarjalnosti.

Prodajalke_ci sami izbirajo svoj delovni čas in kraj ponujanja

Ulični časopis lahko ponuja vsaka polnoletna oseba. Pogoj je le podpis pristopnih dokumentov ter spoštovanje pravil ponujanja časopisa. Na začetku dobijo novi člani in članice tri brezplačne poskusne izvode časopisa, s katerimi mu/ji omogočimo uvajanje ter simbolična oziroma minimalna sredstva, da lahko nato kupijo nadaljnje izvode. Prodajalec_ka lahko ponujanje časopisa kadarkoli prekine, sicer pa sam_a izbira, koliko, kdaj in ali bo sploh ponujal_a.

Enkrat mesečno se člani in članice društva srečujejo na sestankih aktiva prodajalcev_k, kjer najprej predstavnik_ica prodajalcev_k poroča o poteku prodaje in mesečni statistiki prodanih izvodov, nato pa se diskutira o predlogih za izboljšanje načinov prodaje, nadzora, upoštevanja pravil ponujanja ter drugih vprašanjih. Obravnava se tudi primere morebitnih kršitev pravil ponujanja časopisa ter medsebojne spore med prodajalci_kami – predvsem glede lokacij prodaje.

Toni. Foto: Jaka Adamič, Dnevnik

»S pojavom revije Kralji ulice se je zgodilo, da izkušnja brezdomstva ni več sramota, nekaj, zaradi česar je treba pokriti obraz in prikriti ime, temveč se oseba bodisi na naslovnici bodisi znotraj časopisa s ponosom predstavi kot preživelec ali preživelka mnogih težkih preizkušenj v življenju.«

Osnovni princip ponujanja časopisa je: oseba (uradni član ali članica društva) v dnevnem distribucijskem centru kupi časopis po ceni enega evra, nato ga na ulici ponudi za ceno priporočenega prostovoljnega prispevka dveh evrov, kar pomeni, da vsaj polovica zneska od vsakega prodanega izvoda ostane njej.

Naši člani in članice, ki časopis na ulicah ponujajo, pravijo, da jim mimoidoči velikokrat v roko stisnete več, kot je doslej znašal priporočeni prostovoljni prispevek, včasih dva evra in še drobiž, ki je ostal od nakupa v trgovini, včasih tri–štiri evre, redkeje pa tudi pet ali več evrov. In včasih nam celo piše kakšna bralka, da je dobila časopis tudi za manj kot dva evra, ker pač pri roki ni imela dovolj drobiža. Mimoidoči so v proces vključeni – s tem, ko kupijo časopis, podprejo prizadevanje brezdomnega, da na takšen način poskrbi zase. Ta soodvisnost ju približa in zbliža.

Glas ljudi, ki »nimajo glasu«

Kralji ulice so prikaz silno raznovrstne ustvarjalnosti ljudi, ki praviloma »nimajo glasu«, katerih glas in pričevanja v drugih medijih niso zastopani in o katerih bi morda mislili, da niso vešči pisanja, risanja, dramskega in glasbenega ustvarjanja. Časopis združuje mešano skupino ljudi različnih izkušenj in talentov, ki jih družita predvsem radovednost in strast do vsebine, ki je sicer v javnem življenju prezrta. Je odprt prostor, ki vabi ljudi, da v njem delijo svoje zgodbe.

S pojavom revije Kralji ulice se je zgodilo, da izkušnja brezdomstva ni več sramota, nekaj, zaradi česar je treba pokriti obraz in prikriti ime, temveč se oseba bodisi na naslovnici bodisi znotraj časopisa s ponosom predstavi kot preživelec ali preživelka mnogih težkih preizkušenj v življenju. Nekateri avtorice in avtorji sicer ostajajo anonimni, a kljub vsemu je stopnja razkritosti povsem spontano postala zares velika. Seveda, saj biti kralj_ica ulice pomeni imeti moč preživeti grobosti življenja ter to neprostovoljno nadeto krono dostojno nositi. Dokler gre. Na duši in telesu ostajajo brazgotine, to je že res. A te dušne brazgotine so izvir občečloveškega, izvir vsebin, ki kot magnet vabijo v bližino tudi druge ljudi, ki teh izkušenj morda nimajo, so jim pa v mnogo manjši meri vseeno krvavo poznane.

Prepoznani tudi v tujini

Začetek projekta Kralji ulice sega v leto 2004, ko je skupina raziskovalcev – visokošolskih pedagogov ter študentov socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v okviru predmeta Delo z brezdomnimi – izvedla projekt terenskega dela, ki se je zaključil s projektom 24 ur bivanja z brezdomci. Špela Razpotnik in Bojan Dekleva sta v letih 2005 in 2006 izvajala raziskovalno nalogo Problematika brezdomstva v Ljubljani, v okviru katere sta na osnovi vzpostavitve obsežnih terenskih izkušenj in navezanih stikov z brezdomnimi izpeljala akcijski pilotski projekt: brezdomski oziroma cestni časopis.

Leta 2005 je izšla prva, poskusna številka časopisa Kralji ulice. Idejo cestnega časopisa so tako brezdomni kot širša javnost zelo dobro sprejeli. Prva številka je izšla v treh ponatisih v skupaj 2600 izvodih in v ponujanje pritegnila 62 oseb. Navdušenje, pripravljenost sodelovati in zaupanje, ki so ga izkazali brezdomni, ter dober odziv bralcev in širše javnosti, so prispevali k odločitvi, da se je projekt izdajanja časopisa nadaljeval in razvijal. Od leta 2006 časopis izhaja kot mesečnik.

V obdobju 2021–2022 je bila povprečna naklada Kraljev ulice dobrih 18.000 izvodov mesečno. V letu 2022 je v njem objavljalo 322 avtorjev in avtoric. Najvišjo naklado 26.000 izvodov je časopis dosegel januarja 2020.

Mednarodna mreža cestnih časopisov, INSP
Sandra Požun, nagrajena fotografija 2019
‘Jaz človek, jaz zver’, nagrajena naslovnica. Avtor: Jean Nikolić

Nik Knez – Stripnik IV.

Na konferenci mednarodne mreže INSP, ki združuje cestne časopise sveta, je leta 2019 časopis Kralji ulice prejel nagrado za najboljšo svetovno naslovnico po izboru občinstva (avtor Jean Nikolič) in najboljšo fotografijo po izboru strokovne žirije (avtorica Sandra Požun). Leta 2022 je znova prejel nagrado za najboljšo svetovno naslovnico (avtorica Samira Kentrić), nominiran pa je bil kar v treh od petih kategorij.

Konferenc se udeležujejo ustvarjalci cestnih časopisov s petih kontinentov, ki so v zadnjih desetletjih vzniknili v mnogih državah. Skupni so jim inovativen in izviren pristop, omogočanje ekonomskega, socialnega in kulturnega vključevanja družbeno izključenih, hkratno naslavljanje brezdomnih in širše družbe ter nizkopražen pristop, kar pomeni, da za vstop med prodajalce ni treba izpolnjevati drugih pogojev razen tega, da je človek polnoleten in brezdomen oziroma drugače socialno izključen. Mednarodna mreža cestnih časopisov INSP združuje prek 100 različnih cestnih časopisov iz 35 držav, ki izhajajo v 25 jezikih.

Brezčasni izdelki

V okviru publicistične dejavnosti je Društvo Kralji ulice v preteklosti izdalo tematske stripovske priloge Street S-trip-nik I, Street Stripnik II, Street Stripnik III, Street Stripnik IV, knjigo Petra Pitambarja Pangerca Ljubljanski džanki, knjigo Franja Frančiča Meseno spoznanje, zbirko proze in poezije Novi svet, zbirko pesmi, aforizmov, šal, grafitov in nadoglasov Tlakovanke, Vodnik za opuščanje psihiatričnih zdravil Willa Halla, izkušnje pri razvoju Posredovalnice rabljenih predmetov Delo na robu, knjižico Hepatitis A, B in C, DVD Socialno predoziranje, DVD-trojček (Rent-a-žicar, Marko, Promo Kralji ulice), glasbeni CD Ulične žvrgoljivosti, vrsto uličnih Kraljedarjev in več informativnih letakov.

‘Nova normalnost’, nagrajena naslovnica. Avtorica: Samira Kentrić

CD Ulične žvrgoljivosti