Ljubljana

Zavetišča, sprejemališča, dnevni centri za brezdomne, programi za zdravljenje odvisnosti in druga mesta v Ljubljani, kamor se lahko obrnete po pomoč.

Letak Sit, obrit in umit v Ljubljani

Zavetišča, sprejemališča in dnevni centri za brezdomne

Zavetišče za brezdomce v Ljubljani

Poljanska cesta 45b
1000 Ljubljana

Telefon: 01 430 10 80
E-pošta: zavetisce.lj@siol.net
https://www.brezdomci-zavetisce.si/

Celodnevna oskrba za 28 ljudi z odločbo centra za socialno delo. Razdeljevanje kosila vsak dan od 11.30 do 13.00, oziroma dokler ne zmanjka hrane. Prenočišče za brezdomce deluje od 20.00 do 08.00. Sprejme 18 ljudi in je brezplačno. Možnost tuširanja. Uradne ure vsak dan od 09.00 do 13.00 in od 17.00 do 19.00

 

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma – Ljubljana

E-pošta: drustvo.stigma@siol.net
Spletna stran: http://drustvo-stigma.si

Dnevni center “Župa”
Hacquetova ulica 9
1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 12 05

Dnevni center “Petko”
Petkovškovo nabrežje 29
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 30 60

Osnovni motiv društva je zmanjševanje škodljivih posledic uporabe drog. Glavne dejavnosti: dnevni center z izmenjavo igel, telefonskim in osebnim svetovanjem, terensko delo in mobilna zamenjava igel, svetovalno delo v zaporih …
Uradne ure so vsak delavnik od 08.00 do 16.00, dnevni centra pa sta odprta od 09.00 do 15.00.

 

Zavetišče in dnevni center v okviru združenja Šent (Slovensko združenje za duševno zdravje)

Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
Poljanska 52
1000 Ljubljana

Telefon: 030 645 304 in 059 337 802
E-pošta: jurij.anzin@sent.si, mateja.volf@sent.si
https://www.sent.si/index.php?m_id=zavetisce_odvisniki

Program nudi brezdomnim uživalcem nedovoljenih drog možnost prenočitve ter iz tega izhajajočo osnovno varnost in možnost, da začnejo urejati svoj socialno-ekonomski status. Strokovni delavec v programu skrbi za podporo uporabnikom za urejanje lastnega življenja, poleg tega pa nudi tudi podporo pri stikih s socialnovarstvenimi institucijami ter izvaja svetovalne dejavnosti in zagovorništvo konkretnim uporabnikom dvakrat tedensko v dopoldanskem času.

Program se izvaja vse noči v letu od 21.00 do 9.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 18.00 do 9.00. (oz. v zimskem času vsak dan od 18.00 do 9.00).

Dnevni Center za zmanjševanje škode zaradi drog Ljubljana
Metelkova 11
1000 Ljubljana

Telefon: 05 933 85 32
E-pošta: janja.stok@dc.sent.si, gregor.gorjan@dc.sent.si

Program Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog je v prvi vrsti namenjen zmanjševanju socialne in zdravstvene škode povzročene z uporabo prepovedanih drog. Kot odgovor na socialne vidike zmanjševanja škode program zajema podporo pri vključevanju v vsakdanje življenje, individualno svetovanje uporabnikom drog, informiranje, zagovorništvo, vseživljenjsko učenje in razvijanje veščin.

Delovni čas:
Pon. – sre.: od 09.30 do 16.30
Sob. – ned. in prazniki: od 10.30 do 16.30

 

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – Dnevni center za brezdomce in zavetišče

Plečnikov podhod 1
1000 Ljubljana

Dnevni center za brezdomce
Telefon: 040 753 425 in 01 425 30 93 (Janja Završnik)
E-pošta: janja.zavrsnik@drustvo-vzd.si
https://drustvo-vzd.si/brezdomci/dnevni-center/

Nudijo tople obroke, obleko, možnost tuširanja in pranja oblačil, pomoč pri reševanju vsakdanjih težav, pri iskanju zaposlitve, stanovanja in ustrezne zdravniške in socialne pomoči.

Dnevni center za brezmce je odprt vsak delovni dan, dopoldan od 08.00 do 10.00 in popoldan od 15.00 do 19.00. Dopoldne brezdomcem nudijo zajtrk in dopoldanske aktivnosti. V popoldanskem času brezdomcem nudijo obleko in obutev, tuširanje ter skrb za osebno higieno, pranje oblačil in osnovno zdravstveno oskrbo ter popoldanske aktivnosti. Vsak delavnik od 17.45 do 18.30 poteka razdeljevanje hrane.

Zavetišče za brezdomce
Telefon: 040 346 487 (Ana Nuša Zavašnik)
E-pošta: nusa.zavasnik@drustvo-vzd.si
https://drustvo-vzd.si/brezdomci/zavetisce/

V zavetišču za brezdomce je sedem postelj, namenjenih moškim, ki so izgubili streho nad glavo. Namen zavetišča sta brezdomcem ponuditi konkretno materialno pomoč (prenočišče, hrana, možnost shranjevanja osebnih predmetov) ter vzgoja za osebno higieno (umivanje in čiščenje prostorov).

Zavetišče je odprto ob delavnikih od 19.00 do 8.00 ter od 10.00 do 15.00, oziroma ves dan ob vikendih.

 

Zavetišče božjega usmiljenje (sestre Misijonarke ljubezni)

Kališnikov trg 7
1000 Ljubljana
Telefon: 01 537 11 83

Možnost brezplačnega prenočevanja. Imajo 25 ležišč, nudijo zajtrk in toplo večerjo ter možnost opravljanja osebne higiene. Sprejemajo le moške brezdomne.

Odprto od začetka septembra do konca maja od 16.00 do 09.00. Vstop do 20.00.

V času ukrepov Covid-19 so pogoji bivanja v zavetišču spremenjeni: število ležišč je zmanjšano, zavetišče deluje cel dan, a so izhodi omejeni, za nekatere uporabnike pa zavetišče deluje tudi čez poletje.

 

Župnijska Karitas Štepanja vas – Ljubljana

Mekinčeva ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: 031 845 660

Brezdomnim nudijo topel in hladen obrok, čaj, možnost opravljanja osnovnih higienskih potreb ter razdeljujejo oblačila. Odprto ob torkih od 16.30 do 18.00, v času ukrepov covid-19 (dokler nismo v zeleni coni) od 16.00 do 18.00.

 

Dom Marijinih sester

Mekinčeva ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 586 39 50

Nudijo topel obrok od ponedeljka do petka od 10.30 do 13.30 in ob sobotah in nedeljah od 10:30 do 13.00.

 

Programi za zdravljenje odvisnosti in zmanjševanje škode zaradi uporabe drog

Društvo Projekt Človek – program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo za zasvojene uživalce in za njihove svojce – Sprejemni center Ljubljana

Malenškova ulica 11
1000 Ljubljana

Telefon: 041 717 356, 051 365 348, 051 650 459
E-pošta: sc.lj@projektclovek.si
http://www.projektclovek.si/

Odprto vsak delovnik od 10.30 – 12.00

Namen Sprejemnega centra je, da se vzpostavi prvi stik s tistimi, ki imajo težave z zasvojenostjo. Na podlagi njihovih želja in potreb skupaj iščejo ustrezne oblike pomoči. Tistim, ki potrebujejo daljšo terapevtsko obravnavo (stanovanjsko obliko programa) pomagajo vzpostaviti abstinenco od vseh psihoaktivnih snovi in nudijo vse potrebno za vključitev v program. Za druge je na voljo ambulantna oblika programa.

 

UP – društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Kersnikova 3
1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 25 70
E-pošta: svetovalnica.up@siol.net, drustvo.up@siol.net
http://www.drustvo-up.si/

Uradne ure: pon, tor, čet, pet: od 10.00 do 14; sre: od 14.00 do 18.00.

Nudijo celostno obravnavo problema zasvojenosti. Izobražujejo svojce in širšo populacijo o različnih oblikah zasvojenost, o njeni dinamiki, delu z mediji in širšo javnostjo.

 

DrogArt – Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog

Prečna 6
1000 Ljubljana

Telefon: 01 439 72 70, 041 730 800
http://www.drogart.org/

Prizadevajo si zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Glavna področja delovanja so informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo z mladimi uporabniki drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi …

 

Zavod Pelikan Karitas – Terapevtska Skupnost Srečanje

http://skupnost-srecanje.si/

Glavna pisarna
Polje 350
1260 Ljubljana – Polje

Delovni čas: vsak dan od 8.00 do 15.00 ure.
Tel.: (01) 548 02 86 ali 030/ 646 943
E-pošta: ss.polje@gmail.com

Informativno svetovalna pisarna Ajdovščina
Gregorčičeva ulica 17
5270 Ajdovščina

Koordinator: Uroš Perko

Delovni čas: vsak torek od 9.00 do 12.00 ure, vsak četrtek od 16.00 do 20.00 ure.
Tel.: 030/ 646 946
E-pošta: pelikan.ajdovscina@gmail.com

 

ZD Ljubljana Center – Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog

Metelkova 9
1000 Ljubljana

Telefon: 01 472 37 76
E-pošta: cpzod@zd-lj.si
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=209&Itemid=578&lang=sl

Naročanje se izvaja osebno, v času razdeljevanja substitucijskih zdravil: ponedeljek, torek, sreda, četrtek : od 7.00 do 12.00 ter od 13.30 do 17.00, petek: od 7.00 do 13.00.

 

Anonimni Narkomani Slovenije

Levstikov trg 2, Ljubljana (levo od glavnega vhoda v cerkev Sv. Jakoba)
1000 Ljubljana

Telefon: 041 861 776
E-pošta: info@na-slovenija.org
http://www.na-slovenija.org/index.html

Redna srečanja: vsak dan, razen torka, ob 18:00. Vsa srečanja, razen ponedeljkovega, so zaprtega tipa. Prisotni so zgolj odvisniki.

Skype srečanja v času epidemije: https://join.skype.com/ibuToOhaVkCL

Urnik Skype srečanj: pon, sre, pet, ned ob 19.00; tor, čet ob 18.00.

 

Društvo Žarek Upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih

Letališka 33, p. p. 2558
1000 Ljubljana

Telefon: 01 897 70 23, 031 341 784, 041 301 470
E-pošta: info@zarekupanja.net
http://www.zarekupanja.net/

 

Društvo anonimnih alkoholikov Slovenije

Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana

Telefon: 069 665 478
E-pošta: info@aa-slovenia.si
http://www.aa-slovenia.si/

 

Drugo

Pro Bono – Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Mislejeva ulica 3
1000 Ljubljana

Telefon: 01 437 20 10, 01 437 91 82
E-pošta: sara.gregori@zd-lj.si

Brezplačna ambulanta in posvetovalnica, namenjena vsem občanom Mestne občine Ljubljana brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja – brezdomcem ter tujcem z neurejenim statusom. Nudijo nujno medicinsko pomoč, svetovanje in pomoč pri ureditvi zdravstvenega zavarovanja. Pregled pri ostalih specialistih po dogovoru z medicinsko sestro.

Urnik splošne ambulante: ponedeljek, sreda, petek, od 10.00 do 12.00.

 

Karitas župnije Marijino oznanjenje – Ljubljana

Prešernov trg 4 in Nazorjeva 2
1000 Ljubljana

Telefon: 01 242 93 00
E-pošta: lj.center@ofm.si
http://www.marijino-oznanjenje.si/

Vsak dan razdeljevanje sendvičev od 11.00 do 12.00 (Prešernov trg), ob sredah od 08.00 do 12.00 razdeljevanje hrane (Nazorjeva).

 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132 (vhod v humanitarni center iz Fajfarjeve ob železnici)
1000 Ljubljana

Telefon: 01 256 26 35 (humanitarni center), 01 425 34 19 (uprava), 041 706 657
https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Humanitarni_center/

Oskrba brezdomcev: suh obrok hrane, oblačila, osnovna osebna higiena/tuširanje. Odprto: od ponedeljka do petka.

Tuširanje, osebna higiena, menjava oblačil, suhi obrok: ponedeljek, torek od 09:00 do 15.00, sreda od 09.00 do 17.00

Topli obrok: petek 10.00 do 12.00 (vsak prvi petek v mesecu tudi merjenje krvnega sladkorja in tlaka)

 

Škofijska Karitas – Ljubljana

Poljanska cesta 2
1000 Ljubljana

Tel: (01) 439 2130
GSM: (051) 693 322 ž
E-pošta: info@lj.karitas.si
http://www.karitaslj.si/

Pridobivanje napotnic za skladišče na Hudovernikovi 2 od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. Skladišče, kjer razdeljujejo obleke, obutev in podobno, je odprto od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.30. ure in od 13.00 do 15.30. ure.do 12.00 (vsak prvi petek v mesecu tudi merjenje krvnega sladkorja in tlaka)

 

Župnija svetega Janeza Krstnika Trnovo

Kolezijska 1
1000 Ljubljana

Telefon: 041 220 001
E-pošta: janez.krstnik@rkc.si
https://zupnija.trnovo.info/

Organiziranje brezplačnih obrokov in praznovanj ob cerkvenih in državnih praznikih

 

PIC – Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (brezplačno pravno svetovanje)

Metelkova 6
1000 Ljubljana

Telefon: 01 521 18 88, 051 681 181
E-pošta: pic@pic.si
http://www.pic.si/

 

Prelomi – Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje

Litijska cesta 336
1261 Ljubljana – Dobrunje

Pisarna
Miklošičeva cesta 38 (III. nadstropje)
1000 Ljubljana

Telefon: 040 200 030
E-naslov: prelomi@siol.net
http://www.prelomi.si/socialnovarstveni_programi.html

Psihosocialna pomoč po prestani zaporni kazni
http://www.prelomi.si/spremljanje_oseb.html

SOS dolgovi – psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih
http://www.prelomi.si/SOS_dolgovi.html

 

Različne spletne povezave