Po Sloveniji

Zavetišča, sprejemališča, dnevni centri za brezdomne, programi za zdravljenje odvisnosti in druga mesta po Sloveniji, kamor se lahko obrnete po pomoč.

Benjamin MantaQi-Chi. Foto: Neža Pezdirc

Zavetišča, sprejemališča in dnevni centri za brezdomne

Zavetišče za brezdomce Maribor

Zavetišče ima 24 (+2) postelji. Odprto je celo leto. Sprejmejo polnoletne osebe moškega spola v akutni bivalni in eksistenčni stiski predhodne narave, praviloma le državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Maribor, druge osebe le izjemoma. Nudijo: celodnevno namestitev, tri obroke dnevno, vzdrževanje osebne higiene, prvo socialno pomoč, pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih vprašanj.

Šentiljska cesta 7
2000 Maribor

Telefon: 02 420 31 93
https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/zavetisce-za-brezdomce/

 

JZ Socio – Zavetišče za brezdomce Celje

Kosova ulica 7
3000 Celje

Telefon: 03 492 95 38
E-pošta: brezdomci@siol.net
https://jzsocio.si/socio/zavetisce-za-brezdomce/

Sprejemajo polnoletne brezdomne za nedoločen čas. Nudijo prenočišča, hrano, kopanje, pranje perila, administrativno in drugo pomoč, zagovorništvo …

 

Zavetišče za brezdomce Kranj in razdelilnica hrane

Sejmišče 4
4000 Kranj

Zavetišče sprejema brezdomne ženske in moške, ki lahko tam bivajo cel dan. Ima 26 postelj. Poleg prenočišča nudijo tudi prehrano, oblačila, higienske pripomočke, pranje perila, urejanje administrativnih in zdravstvenih zadev, uporabniki pa si lahko tudi sami kaj skuhajo v zavetiščni kuhinji.

Telefon, zavetišče: 041 387 840
E-pošta: zavetisce.kranj@gmail.com

Razdelilnica hrane je odprta vse dni v tednu od 11.30 do 13.30, v njenem sklopu je tudi jedilnica, ki v času ukrepov covid-19 ne deluje, in tuš za zunanje uporabnike. Hrano delijo zgolj uporabnikom z napotnico CSD Kranj.

Viški hrane: v prostorih na Vodopivčevi 8 poteka od srede do nedelje, od 9.00 do 10.00 razdeljevanje viškov hrane. Hrana, ki jo donirajo trgovski centri se razdeljuje ljudem z napotnico CSD.

Telefon, razdelilnica, viški hrane: 065 557 004 (Božo Bajt)

 

Zavetišče za brezdomce Slovenj Gradec in javna razdelilnica hrane

Francetova cesta 11
2380 Slovenj Gradec

Zavetišče
Telefon: 02 88 46 288, 031 646 091
E-pošta: marija.oresnik@spotur.si (Marija Orešnik)

Zavetišče deluje kot stanovanjska nastanitvena enota z nočnim dežurstvom, kjer je na razpolago devet nastanitvenih kapacitet. Prednost imajo občani Mestne občine Slovenj Gradec, v kolikor so na voljo prosta mesta, sprejmejo tudi občane drugih koroških občin. Trenutno sprejemajo zgolj moške.

Javna razdelilnica hrane
Telefon: 02 88 46 289, 031 646 091
E-pošta: delilnica@slovenjgradec.si

V javni razdelilnici hrane se izvaja projekt Viški hrane. Socialno ogroženi posamezniki in družine, so upravičeni do prehrambenega paketa, ki se vsak večer pripravi iz sveže hrane, ki se pobere po trgovinah

 

Če se želite vključiti v Javno razdelilnico hrane, izpolnite vlogo in jo potrjeno prinesete v prostore zavetišča ali v glavno pisarno JZ Spotur.

 

Zavetišče za brezdomce Murska Sobota – Društvo Mozaik

Tomšičeva 16
9000 Murska Sobota

Telefon: 059 932 520 (Polonca Felicijan)
E-pošta: zavetisce.ms@siol.net
https://mozaik-drustvo.si/#program1

V programu nastanitve je prostora za 15 oseb. Poleg osnovnih pogojev kot so streha nad glavo, hrana in oblačila, uporabnikom nudijo tudi psihosocialno podporo in pomoč pri ponovni vključitvi na trg dela. Izvajajo nadaljevalni program bivalne skupnosti na lokaciji v Lemerju, kamor vključujejo uporabnike, ki so napredovali v psiho-socialnem okvirju, hkrati pa samostojno niso zmožni rešiti bivanjske stiske. V bivalni skupnosti je prostora za 7 oseb, ki jim zagotavljajo oskrbo po potrebi.

 

Zavetišče za brezdomce Kočevje

CSD Kočevje, Ljubljanska cesta 9
Zavetišče za brezdomce Kočevje, Cesta na stadion 1
1330 Kočevje

Telefon: 01 893 83 88 (Ana Pevec Hočevar)
E-pošta: gp-csd.os-zah@gov.si

Manjše zavetišče, v katerem je prostora za pet uporabnikov.

 

Sprejemališče in zavetišče za brezdomne Sv. Martin, Maribor

Nadškofijska Karitas Maribor
Ljubljanska ulica 23
2000 Maribor

Telefon: 059 080 366 in 041 782 503
E-pošta: zavetisce@karitasmb.si
http://www.karitasmb.si/2017/09/05/sprejemalisce-za-brezdomne

Osnovni cilji programa so socialna podpora, resocializacija (skladno z željami in voljo uporabnikov), nastanitev (permanentno). Vsebuje dve strukturirani programski aktivnosti oz. podprograma: Sprejemališče za brezdomne ter Zavetišče za brezdomne – nastanitveni del (zaprti tip).

 

Zavetišče za brezdomne in dnevni center Koper

Istrska cesta 39
6000 Koper

Telefon: 041 965 489
https://koper.ozrk.si/sl/lokacija_in_urnik/

Dnevni center za brezdomne in socialno ogrožene osebe deluje v okviru Rdečega križa. Odprt je vsak dan od 7.00 do 19.00. Informativno svetovalna pisarna deluje v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 14.00.

 

Dnevni center Bertoki (Zavod Pelikan, Karitas)

Markova ulica 38
6000 Koper

Tel.: 05 90 282 89, 051 313 265
E-pošta: karitasbertoki.brezdomci@gmail.com

Program je primarno namenjen osebam, ki nimajo urejenega bivališča, pa tudi drugim v materialni, psihosocialni ali duhovni stiski. Uporabnikom nudijo tedenski paket hrane, pomoč pri osebni higieni in oblačilih, svetovanje in družbo.
Tu poteka tudi distribucija časopisa Kralji ulice.

 

Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje (OZ RKS Novo mesto)

Ulica Slavka Gruma 54a
8000 Novo mesto

Tel.: 041/676-025
E-pošta: socialna.delavka.ozrknm@gmail.com
http://novomesto.ozrk.si

Dejavnosti:
• psihosocialna pomoč (urejanje dokumentov, pisanje prošenj, vključevanje v prostovoljno delo),
• individualno načrtovanje z uporabnikom,
• terensko delo (obiski na domu),
• prostočasne dejavnosti/druženja s prostovoljci,
• razdelilnica hrane – topli obrok vsak delovni dan,
• možnost vzdrževanja osebne higiene (striženje, pranje in sušenje oblačil, oskrba s higienskimi pripomočki in uporaba kopalnice),
• garsonjera za kratkotrajno namestitev socialno ogroženih uporabnikov, ki nimajo urejenih bivalnih razmer.

Dnevni center je odprt vsak dan med 7. in 15. uro, ob sredah od 7. do 17. ure in ob petkih od 7. do 13. ure. Pisarna strokovne vodje programa, je uporabnikom na voljo vsak delovni dan v delovnem času.

 

Društvo Ars Vitae – Program kamra – podpora brezdomnim osebam, Ptuj

Zadružni trg 14
2250 Ptuj

Telefon: 070 686 138
E- pošta: kamra@arsvitae.si

Program Kamra deluje kot stanovanjska nastanitvena enota, na voljo je 5 postelj +2 krizni namestitvi. Prednost imajo občani Mestne občine Ptuj, v kolikor so na voljo prosta mesta, sprejmejo tudi občane drugih podravskih občin. Nudijo namestitev, psihosocialno pomoč, pranje perila, zagovorništvo.

 

Z donirano hrano do dnevne merice zdravja, Ptuj

Vošnjakova ul. 10
2250 Ptuj

Telefon: 070 669 156
E- pošta: donirana.hrana@arsvitae.si

V programu je na voljo donirana hrana, svetovanje, informiranje, spremstvo, pomoč pri urejanju pravic ter socialnega in zdravstvenega položaja.

 

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – Dnevni center za brezdomce Nova Gorica

Bidovčeva 4
5000 Nova Gorica

Telefon: 040 244 657 (Andreja Ličen)
E-pošta: andreja.licen@drustvo-vzd.si

V dnevnem centru brezdomci prejmejo tople obroke (kosilo in večerjo), imajo možnost poskrbeti za svojo osebno higieno, na voljo so različne delavnice in možnost neformalnega druženja z družabnimi igrami.

Dnevni center je odprt vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 14h do 20h. Uporabnikom smo na voljo tudi po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 20.00.

 

Šent – dnevni center za uporabnike prepovedanih drog Nova gorica

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog je namenjen vsem, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami (aktivni uživalci prepovedanih drog in njihovi svojci). Poleg zaposlenih strokovnih delavcev za aktivnosti v centru skrbijo tudi mentorji in prostovoljci.

Naslov: Sedejeva 9A, 5000 Nova Gorica

Telefon:
05 330 96 03
031 607 245

Delovni čas:
Vsak delavnik med 8:00 – 15:00

Kontaktna oseba:
Meta Rutar, svetovalka I
Tel.: 05/ 330 96 03, GSM: 031 607 245
E-pošta: meta.rutar@sent.si

 

Šent – zavetišče za brezdomce v Novi Gorici

Naslov zavetišča: Bidovčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Telefon:  031 371 992
E-pošta: vesna.lipuscek@sent.si

 Delovni čas:
• v poletnem času od aprila do novembra od 21. do 9. ure,
• od novembra do konca aprila od 20. do 9. ure

Šent – dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje

Naslov:
Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje
Kidričeva cesta 2b
3320 Velenje

Telefon: 030 608 690

V dnevnem centru Velenje lahko:
• dobite sterilne igle, askorbinsko kislino, alkoholne robčke in gaze ter vrnete uporabljene igle,
• si skuhate kavo in/ali čaj,
• opravite nujne telefonske klice,
• preizkušate svojo kreativnost,
• dobite pomoč v obliki svetovanja in individualnega načrtovanja reševanja socialnih in drugih stisk,
• pričakujete podporo in pomoč pri vzpostavljanju stikovz institucijami, kot so: CSD, zdravstvene službe, ZRSZ, pravosodni in drugi organi,
• se obrnete po strokovno pomoč oz. nasvet glede obravnave zasvojenosti,
• dobite informacije o drugih programih, ki obrav navajo odvisnosti, in pričakujete podporo pri vključevanju v katerega od njih.

 

Programi za zdravljenje odvisnosti in zmanjševanje škode zaradi uporabe drog

Svit – društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam, Koper

Ljubljanska cesta 6
6000 Koper

Telefon:
064 150 070 – strokovna vodja
064 150 014 – diplomirani zdravstveni delavec
064 296 930 – terensko delo
064 233 998 – dnevni center – splošne informacije

E-pošta: drustvo_svit@t-2.net
www.svit-kp.org

 

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam »Po moč« Sežana

Ulica 1. Maja 1
6210 Sežana

Telefon: 05 730 21 20, 031 840 535
http://drustvo-pomoc.com/

 

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Begunje 55
4275 Begunje na Gorenjskem

Telefon: 04 533 52 00
E-pošta: tajnistvo@pb-begunje.si
https://www.pb-begunje.si/

 

Zavod Karitas Samarijan, Koper

Program Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola
Markova cesta 38
6000 Koper

Telefon: 059 02 77 88, 040 980 464
E-pošta: program.vrtnica@zavodsamarijan.si
https://www.zavodsamarijan.si/vrtnica/vrtnica/

 

Komuna Skupnost Žarek, Bohinjska Bistrica

Namenjena je vsem, ki se želijo vključiti v program zdravljenja zasvojenosti. V okviru programa se prehodi osebnostna pot osvobajanja in privajanja na zdrav način življenja, prejšnje vedenjske vzorce se nadomešča z novimi, ki so soočenje z življenjem ter odkrivanje pozitivnega v sebi.

Telefon: 040 790 345
E-pošta: skupnost.zarek@drustvo-zarek.si
https://www.drustvo-zarek.si

 

Društvo Ars Vitae – program Mostovi, Ptuj

Trstenjakova 5a
2250 Ptuj

Telefon:
031 519 902
070 996 120
E-pošta: mostovi@arsvitae.si

Program nudi pomoč osebam, ki imajo težave z odvisnostjo in njihovim svojcem. Uporabnikom nudijo psihosocialno pomoč, informiranje, usmerjanje v visokopražne programe zdravljenja in socialne rehabilitacije, pomoč pri urejanju pravic, zagovorništvo, samopomočno skupino za svojce.

 

Šent – terensko delo z uporabniki prepovedanih drog

Terenski delavci delujejo neposredno v okolju, kjer se uporabniki drog zbirajo, zadržujejo in spijo. Upoštevamo koncepte zmanjševanja škode ter socialnega dela, terensko delo se izvaja vsak delovni dan na različnih lokacijah Severno Primorske regije:

Okolica Nove Gorice (Šempeter, Miren, Bilje, Dornberk, Šempas, Solkan) ter Kras,

  • Ajdovščina in Vipava z okolico,
  • Tolmin z okolico (do Bovca),
  • področje Goriških Brd in Banjška planota (glede na izraženo potrebo uporabnikov),
  • Nova Gorica z okolico.

Delovni čas:
Program se izvaja vsak delavnik med 7:30 in 15:30

Telefon: 030 322 888
E-pošta: luka.mrak@sent.si

 

Drugo

Različne spletne povezave