Zaključene zgodbe

V letih obstoja Društva Kralji ulice so se pri nas pisale mnoge zgodbe. Nekatere še trajajo, druge so bile morda začasno prekinjene in čakajo pravega trenutka, oziroma navdiha, da se lahko znova nadaljujejo, spet tretje so zgodovina. Nekatere od prekinjenih zgodb, ki bi jih bilo škoda prepustiti pozabi, so na voljo na tem mestu …

Utrinek z razstave 200 korakov do oblakov v Galeriji Kresija. Foto: Nada Žgank

Poleg vsakomesečnega izhajanja časopisa Kralji ulice so v rednih presledkih v naši produkciji izhajali tudi različni drugi brezčasni izdelki – knjige, stripi, koledarji, zloženke, CD-ji, DVD-ji … Večina teh izdelkov je že davno razprodanih.

Oglej si katalog izdelkov …

Gledališka skupina Kraljev ulice je nastala ob koncu zime leta 2008. Skozi projekt KUD France Prešeren z naslovom Gledališče brez doma smo se povezali različni, gledališča željni ljudje. Igro na odru smo raziskovali skozi gib, glasbo, poezijo, improvizacijo, maske … Rezultat našega dvomesečnega druženja je bila predstava z naslovom Socialno predoziranje, ki je doživela dve ponovitvi. Uspešno zaključen projekt naj je spodbudil, da smo svoje gledališko delo razvijali naprej. V okviru Movita smo začeli s projektom. Naša življenja v obliki gledališke igre, ki se je zaključil oktobra 2009. Vendar je naša gledališka skupina ustvarjala še naprej …

Več o gledališki delavnici …

Projekt Glasbeno uglaševanje Kraljev ulice se je izoblikoval na pobudo udeležencev glasbenih delavnic, ki se odvijajo v dnevnem centru društva Kralji ulice. Po nekaj mesečnem trajanju delavnic se je pojavila potreba po “dvigu delavnic na višjo raven”, kar konkretno pomeni, priskrba novih inštrumentov, potreba po številnejšem javnem nastopanju in po eventualnem zabeleženju avtorske glasbe in besedil, ki so nastala tekom delavnic, v avdio obliko.

Več o glasbeni delavnici

Prijateljstvo ljubljanskih in obalnih brezdomcev (PLOB)

Projekt je nastal septembra 2008 in sicer iz preproste želje, da se prvi ulični časopis Kralji ulice pripelje in predstavi tudi na obali. Za brezdomne sva z Luno Jurančič Šribar 15. 09. 2008 pripravile predstavitev časopisa in delovanje društva, ter vzporednice s projektom. Začasno je distribucija potekala v prostorih RK Koper, nato v zatočišču projekta »Morje«, kasneje nismo imeli na razpolago stacioniranega prostora in je distribucija poteka improvizirano.

Namen projekta PLOB je, da bi se čimveč dejavnosti in vrst pomoči brezdomnim, ki jih izvaja društvo Kralji ulice razširilo tudi v druge slovenske regije, v tem primeru na obalo. V projektu poleg distribucije in prodaje časopisa nudimo brezdomnim predvsem svetovanje in pomoč pri reševanju osebnostnih stisk, iskanje honorarne/stalne zaposlitve, pomoč pri uveljavljanju pravic na RZZ, CSD in UE, napotitev na »pravi« naslov ob odločitvi za zdravljenje alkoholizma ali drugih odvisnosti ipd.
10. 10. 2008 smo imeli na koprski tržnici stojnico, kjer smo projekt in delovanje društva Kralji ulice podrobno predstavili mimoidočim. Stojnica je bila zelo obiskana, imeli smo tudi medijsko podporo, tako da danes lahko rečemo, da je časopis dobro sprejet med primorci in primorkami.

Projekt PLOB trenutno ni aktiven.