Preprečevanje deložacij

Društvo Kralji ulice je leta 2012 v Ljubljani pričelo z razvijanjem in izvajanjem programa Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev, konec leta 2016 pa tudi v Mariboru. Osnovni namen programa je, da uporabniki obdržijo varno in cenovno dostopno nastanitev, ki jo kot najemniki enot javnih stanovanjskih skladov (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor) imajo, kljub temu da jim grozi izguba stanovanja oz. se nahajajo v fazi tik pred sprožitvijo postopka deložacije.

Foto: Maruša Ivančič

»Nekaterim pomagamo usvojiti bivanje v stanovanju ali bivalni enoti po dolgih letih ulice, nekateri potrebujejo spodbudo pri plačevanju stroškov in pomoč pri organizaciji financ, nekateri se ne znajdejo v zdravstvenem sistemu ter potrebujejo pomoč pri komunikaciji in spremstvo …«

Strokovni delavci Društva Kralji ulice tem najemnikom nudimo raznoliko podporo in pomoč, ki bi omogočili ohranitev nastanitve – ciljna skupina programa so namreč večkratno socialno izključeni posamezniki in družine, praviloma brez osebne lastnine, zaposlitve, funkcionalnih socialnih mrež ter z raznolikimi zdravstvenimi težavami. V večini primerov gre za neplačevanje stanovanjskih obveznosti, konfliktne medsosedske odnose, kršenje hišnega reda ter neprimerno vzdrževane enote. Delo v tem programu je individualno, večinoma terensko in velikokrat poteka v domačem okolju vključenih ljudi, zajema pa mnoge neformalne pristope in angažiranje najrazličnejših virov iz življenjskega sveta najemnikov.

Nekaterim pomagamo usvojiti bivanje v stanovanju ali bivalni enoti po dolgih letih ulice, nekateri potrebujejo pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter drugi administraciji, nekateri spodbudo pri plačevanju stroškov in pomoč pri organizaciji financ, nekateri se ne znajdejo v zdravstvenem sistemu ter potrebujejo pomoč pri komunikaciji in spremstvo, nekaterim se pomagamo vključiti v druge podporne organizacije in mreže … Pri tem zaposleni Društva Kralji ulice z najemniki poskušamo razviti zaupen odnos, ki preraste v dolgotrajno sodelovanje – seveda s ciljem, da vključeni v program usvojijo samostojno bivanje in odpravijo ogrožajoče krivdne razloge za odpoved najemne pogodbe. Kjer je to potrebno, pa nudimo tudi stalno podporo.

Vse dejavnosti so za vključene v program brezplačne. Najemniki se v program vključujejo na pobudo javnih skladov ali našega društva, nekateri pa se po tem, ko zanj izvedo od sosedov, znancev ali sorodnikov, sami obrnejo na nas s prošnjo za pomoč pri urejanju določenih zadev. Edini predpogoj za vključitev sta zadostna motivacija za doseganje ciljev programa in zmožnost za dovolj konstruktivno sodelovanje ter dogovarjanje.