Univerza pod zvezdami

Univerzo pod zvezdami so leta 2006 ustanovili udeleženci in udeleženke delavnice kreativnega pisanja. Gre za odprto in alternativno obliko izobraževanja, namenjeno posameznikom in posameznicam, ki so izključeni iz ostalih oblik formalnega in neformalnega izobraževanja.

Glasbena delavnica. Foto: Jean Nikolić

»Vključevanje v kulturne in izobraževalne dejavnosti socialno izključenim omogoča pozitivno izkušnjo, saj so aktivnost, kreativnost in uspeh temelji pozitivne samopodobe, ki je pogoj za uspešno ponovno družbeno vključevanje.«

Namen univerze je omogočanje dostopnih izobraževalnih in kulturnih vsebin preko organiziranja delovanja najrazličnejših interesnih skupin ter različnih socialnih, izobraževalnih in kulturnih delavnic.

Dejavnosti Univerze pod zvezdami omogočajo brezdomnim in ostalim socialno izključenim z manj življenjskimi priložnostmi:

  • možnost za pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti, ki jim lajšajo dostop do družbenih virov;
  • možnost za razvijanje talentov, interesov in sposobnosti;
  • možnost za umetniški razvoj in samouresničitev;
  • možnost za dejavno in konstruktivno preživljanje časa;
  • možnost za razvijanje osebnih in delovnih odnosov (širjenje socialne mreže);
  • omogoča jim udejstvovanje na kulturnem področju, pozitivne izkušnje ter odmik z ulice in ulične družbe.

V širšem družbenem smislu jim omogoča bolj uspešno in lažje ekonomsko, kulturno in socialno vključevanje ter zmanjšuje njihovo kulturno in socialno oropanost oziroma prikrajšanost. Vključevanje v kulturne in izobraževalne dejavnosti socialno izključenim omogoča pozitivno izkušnjo, saj so aktivnost, kreativnost in uspeh temelji pozitivne samopodobe, ki je pogoj za uspešno ponovno družbeno vključevanje. Univerza pod zvezdami je s svojimi raznolikimi aktivnostmi priložnost za spoznavanje, sodelovanje, vzajemno učenje ter skupno akcijo posameznikov z različnimi socialnimi, ekonomskimi, izobrazbenimi in generacijskimi ozadji.

Pod njenim okriljem trenutno izvajamo likovno in šahovsko elavnico ter kino krožek “Kino ulca” pod pokroviteljstvom Kina Dvor. V preteklosti smo izvajali še glasbeno, šiviljsko, računalniško delavnico, zaposlitveno delavnico, fotografsko delavnico, stripovsko delavnico, gledališko delavnico, video delavnico, delavnico kreativnega pisanja ter tečaj španskega in nemškega jezika. V dnevnem centru smo prirejali tudi likovne razstave, filmske projekcije in različna predavanja. S pomočjo podarjenih knjig smo vzpostavili Knjižnico Kralji ulice, ki jo sproti nadgrajujemo.

Piet in Luka. Foto: Nada Žgank

S tovrstnim socialno-pedagoškim kulturnim delom smo naleteli na izjemno pozitiven odziv med člani našega društva in tudi v širši javnosti, zato bomo z njim v prihodnje nadaljevali ter ga v okviru zmožnosti tudi razširjali. Vsakodnevno namreč spoznavamo, da je med brezdomnimi mnogo neodkritih in nerazvitih talentov na področju različnih izraznih medijev (gledališče, gib, glasba, film …). Znotraj Univerze pod zvezdami se trudimo te speče spretnosti razvijati.