Uredništvo

Uredništvo časopisa se sestaja enkrat mesečno in je sestavljeno iz članov in članic, ki ponujajo časopis, ustvarjalcev in ustvarjalk, strokovnih sodelavcev, sodelavk ter prostovoljcev in prostovoljk. Ta delovna skupina obravnava prispevke, ki iz različnih virov prispejo na naš naslov, presoja o možnosti njihove objave v časopisu in razporeja naloge ter obveznosti znotraj uredništva.

Foto: Marcel Obal, Kino Šiška

Odgovorni in izvršni urednik:
Jean Nikolič

Tehnični urednik:
Chris Hartke

Uredniški odbor:
Bojan Dekleva, Špela Razpotnik, Maja Vižintin

Sodelavci uredništva:
Tomaž Golob – Taubi, Barbara Jozelj, Žiga Novak, Špela Blatnik, Diego Menendes, Maruša Ivančič, Jure Zebec

Lektoriranje:
Mojca Pipan

Uredništvu lahko pišete na urednistvo@kraljiulice.org.