Transparentnost delovanja

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice v skladu z minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju sistematično objavlja svoja letna vsebinska in finančna poročila.

Poročila preteklih 5 let vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

Organi društva

Izvršni direktor: Bojan Kuljanac
Predsednica društva: Hana Košan

Izvršni odbor – mandat 2021 – 2024
Bojan Kuljanac, Hana Košan, Maja Vižintin, Ines Jaušovec Sodja, Maja Kozar

Nadzorni odbor – mandat 2021 – 2024
Bojan Dekleva, Jana Bedrač, Katarina Rupar

Častno razsodišče – mandat 2021 – 2024
Rok Pibernik, Mojca Bizjak, Nuša Pečnik

Uredniški odbor časopisa Kralji ulice – mandat za leto 2023

Odgovorni in izvršni urednik: Jean Nikolič

Tehnični urednik in oblikovanje: Chris Hartke

Uredniški odbor: Bojan Dekleva, Maja Vižintin, Špela Razpotnik

Sodelavci uredništva: Tomaž Golob – Taubi, Barbara Jozelj, Žiga Novak, Jasmina Memič, Špela Blatnik, Diego Menendes, Jure Zebec, Maruša Ivančič

 

Plača vodstva in razmerje med plačami

Osnovna mesečna bruto plača izvršnega direktorja Kraljev ulice od 1. februarja 2024 znaša 2.550,00 EUR, osnovna plača predsednice društva pa 2.400,00 EUR. Na vsakih 5 let delovne dobe v društvu se vsakemu zaposlenemu osnovna plača zaradi napredovanja poveča za 100 EUR bruto. Z izjemo dodatka za delovno dobo v višini 0,5% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe zaposleni dodatkov ne prejemamo. Vodstvo za svoje delo od društva ne prejema nobenih drugih honorarjev. Osnovne bruto plače za ostala delovna mesta znašajo:

  • Strokovni vodja programa: 2.400,00 EUR;
  • Vodja programa: 2.220,00 EUR;
  • Strokovni delavec: 2.130,00 EUR;
  • Laični delavec III.: 1.850,00 EUR – VII. stopnja brez strokovnega izpita;
  • Laični delavec II.: 1.500,00 EUR – V. stopnja izobrazbe;
  • Laični delavec I.: 1.400,00 EUR – do IV. stopnje izobrazbe.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na Društvu Kralji ulice, ki znaša 1.400,00 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 1,79. Med povprečno plačo, ki znaša 1.969,33 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,27. Plače javnih delavcev niso zajete v zgornje izračune – povezava do plač javnih delavcev (ZRSZ).