Transparentnost delovanja

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice v skladu z minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju sistematično objavlja svoja letna vsebinska in finančna poročila.

Poročila preteklih 5 let vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

Plača vodstva in razmerje med plačami

Osnovna mesečna bruto plača izvršnega direktorja Kraljev ulice od 1. januarja 2022 znaša 2.500,00 EUR, osnovna plača predsednice društva pa 2.350,00 EUR. Na vsakih 5 let delovne dobe v društvu se vsakemu zaposlenemu osnovna plača zaradi napredovanja poveča za 100 EUR bruto. Z izjemo dodatka za delovno dobo v višini 0,5% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe zaposleni dodatkov ne prejemamo. Vodstvo za svoje delo od društva ne prejema nobenih drugih honorarjev. Osnovne bruto plače za ostala delovna mesta znašajo:

  • Strokovni vodja programa: 2.350,00 EUR;
  • Vodja programa: 2.120,00 EUR;
  • Strokovni delavec: 1.980,00 EUR;
  • Laični delavec III.: 1.700,00 EUR – VII. stopnja brez strokovnega izpita;
  • Laični delavec II.: 1.350,00 EUR – V. stopnja izobrazbe;
  • Laični delavec I.: 1.250,00 EUR – do IV. stopnje izobrazbe.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na Društvu Kralji ulice, ki znaša 1.250,00 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2. Med povprečno plačo, ki znaša 1.846,09 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,35. Plače javnih delavcev niso zajete v zgornje izračune – povezava do plač JD (https://www.ess.gov.si/delodajalci).