Dnevni center

Dnevni center brezdomnim nudi umik v varno okolje čez dan, hkrati pa ponuja različne aktivnosti, v katere se lahko posamezniki vključijo glede na lastne potrebe in želje. V času odprtja – vsak delovnik od 10:00 do 14:00 – so vsem obiskovalcem na voljo kava, topli napitki ali sok. Uporabljajo lahko društvene računalnike ali si izberejo knjigo iz društvene mini knjižnice. Od 10:00 do 12:00 si lahko izberejo tudi oblačila v t.i. »butiku«.

Franci na balanci in Benjamin MantaQi-Chi. Foto: Nada Žgank

»Bistvo strokovnega socialno-pedagoškega dela temelji na načelu majhnih korakov, »biti tukaj in zdaj« ter raziskovanju sveta uporabnika. V praksi to pomeni, da skušamo ljudi najprej spoznati, ugotoviti, katere so njihove močne točke, in jim nuditi oporo pri doseganju ciljev, ki si jih zastavijo sami.«

Občasno je na voljo tudi donirana hrana kot so pekovski izdelki, sladice ali sendviči. Vsak drugi četrtek prostovoljci društva skuhajo kosilo za vse obiskovalce.

Ves čas odprtja so prisotni strokovni delavci, na katere se obiskovalci lahko obrnejo z željo po urejanju statusno-administrativnih zadev ali pa so jim na voljo za pogovor, svetovanje, oporo. Bistvo strokovnega socialno-pedagoškega dela temelji na načelu majhnih korakov, »biti tukaj in zdaj« ter raziskovanju sveta uporabnika. V praksi to pomeni, da skušamo ljudi najprej spoznati, ugotoviti, katere so njihove močne točke, in jim nuditi oporo pri doseganju ciljev, ki si jih zastavijo sami. Hkrati jih informiramo o vseh sistemskih možnostih, ki jih imajo pri urejanju življenjske situacije. Odnos temelji na spoštovanju in sprejemanju, izogibamo se poskušanju spreminjanja posameznika. Opravljamo tudi spremljanje in zagovorništvo oz. izvajamo t.i. peripatetično terensko delo.

Prvi dnevni distribucijski center za brezdomne je nastal leta 2005, na podlagi potrebe brezdomnih po zadrževanju v varnem okolju čez dan. Leta 2009 smo dnevni center preselili v večje prostore na Pražakovo ulico 6.

Vstopna točka za ponujanje Kraljev ulice

Dnevni distribucijski center je tudi vstopna točka za ponujanje cestnega časopisa Kralji ulice. Vsi, ki se želijo vključiti v ponujanje cestnega časopisa, se lahko oglasijo vsak torek ob 10:30 v dnevnem centru in opravijo tristopenjski uvajalni program, po katerem postanejo člani društva, ki aktivno ponujajo časopis. Časopis lahko prevzamejo vsak delovnik od 8:00 do 14:00. V sklopu delovanja časopisa deluje aktiv članov, ki ga ponujajo časopis. Aktiv vodi predstavnik članov, sestane pa se vsak zadnji torek v mesecu ob 12:15.

Že vrsto let aktivno izvajamo različne delavnice oz. Univerzo pod zvezdami. Gre za neformalno izobraževanje na področju kulture in umetnosti ali udejstvovanje v športnih aktivnostih. Več v zavihkih Univerza pod zvezdami in Šport in šah.

Na društvu sledimo smernicam zmanjševanje škode in smo vključeni v izmenjavo sterilnega pribora za varno injiciranje prepovedanih drog. Pri nas tako sprejemamo uporabljen pribor in izdajamo sterilnega. Obiskovalcem so na voljo tudi kondomi, odvisno od donacij pa tudi ženski higienski pripomočki (vložki in tamponi). Nekajkrat na teden izvajamo osnovno zdravstveno pomoč in nudimo material ter pomoč pri previjanju ran uporabnikov.

Ob priložnostih organiziramo tudi oglede različnih filmov, predstav in športnih tekem (nogomet, košarka, odbojka ipd).

V dnevnem centru lahko uporabniki glede na kapacitete društvenih prostorov tudi shranijo manjši obseg osebne lastnine. V t.i. banki lahko varno shranijo denar in osebne izkaznice.

Senad. Foto: Jean Nikolić

Vsak obiskovalec se ob obisku zaveže, da bo upošteval pravila dnevnega distribucijskega centra, ki so izobešena na oglasni deski.

Pravila in hišni red dnevnega centra

 

 • V prostor ali predprostor ne bom prinašal/a alkohola ali drugih drog, niti jih tam užival/a. Prav tako ne bom v prostoru ali predprostoru kadil/a.
 • V prostore, predprostore in okolico dnevnega centra ne bom prinašal/a orožja (rezila, pištole, bokser ipd.)
 • V prostoru ali predprostoru ne bom izvajal/a telesnega in besednega nasilja do soljudi (grožnje, žaljivke, poniževanje,…) in se ne bom znašal/a nad inventarjem dnevnega centra.
 • Do strokovnih delavcev in prostovoljcev ne bom nasilen/a, ne bom jih nadlegoval/a in se z njimi ne prerekal/a glede društvenih pravil.
 • Ne bom nestrpen/a do drugih, drugačnih in drugače mislečih. V dnevnem centru smo vsi enakovredni sogovorniki in smo vzajemno spoštljivi.
 • Če bom v dnevni center prišel/a pod očitnim vplivom alkohola ali drugih drog mi zaposleni niso dolžni izdati časopisov.
 • Prispeval/a bom k ohranjanju snažnega in prijetnega okolja, v katerem se nahajamo. Sanitarije bom ohranjal/a čiste in za uporabo prijazne.
 • Ohranjal/a bom dobre sosedske odnose – skrbel/a bom za red in čistočo pred vhodom dnevnega centra in v neposredni bližini. Smeti bom odlagal/a v koše, cigaretne ogorke pa v pepelnik.
 • Prevozna sredstva (kolesa in podobno) bom puščal/a na za to namenjenem prostoru.
 • S svojo prisotnostjo v prostorih dnevnega centra se zavežem, da se bom držal/a napisanih pravil ter prispeval/a k delovnemu odnosu, ki bo obojestransko spoštljiv. Zavedam se, da v primeru kršitev pravil sledi odvzem pravice obiskovanja prostora in vključenosti v projekte društva Kralji ulice (časopis, delavnice, izleti). O trajanju odvzema te pravice odloča strokovni svet.
 • Dnevni distribucijski center s terenskim delom je za obiskovalce odprt od ponedeljka do petka med 10:00 in 14:00.
 • Člani, ki aktivno ponujajo cestni časopis Kralji ulice, lahko časopis prevzamejo vsak delovnik od 8:00 do 14:00. Pri ponujanju časopisa morajo upoštevati pravila ponujanja, h katerim se zavežejo ob včlanitvi in so tudi objavljena v časopisu.
 • Vsi obiskovalci sami odgovarjajo za svojo osebno lastnino.
 • Psi so v dnevnem centru dobrodošli pod pogojem, da so na vrvici.

V sporu imajo vsi udeleženci pravico in dolžnost podati svojo interpretacijo dogodka, ki je predmet pritožbe. O vseh pritožbah in njihovem razreševanju se vodi posebna dokumentacija. Posameznik se lahko pritoži pisno v knjigo pritožb ali strokovnemu delavcu, ki dela v dnevnem centru. Če pritožitelj ni zadovoljen z odzivom na svojo pritožbo, se lahko v naslednji fazi pritoži strokovnemu vodji programa, nato pa še častnemu razsodišču društva. Pritožitelja se o obravnavanju pritožb in rezultatih obvesti ter se ga hkrati informira o možnostih njegovega nadaljnjega morebitnega ukrepanja. Če pritožitelj meni, da so strokovni delavci pri postopku kršili Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, se lahko pritoži na Socialno zbornico Slovenije.

Opis pritožbenega postopka: V sporu imajo vsi udeleženci pravico in dolžnost podati svojo interpretacijo dogodka, ki je predmet pritožbe. O vseh pritožbah in njihovem razreševanju se vodi posebna dokumentacija. Posameznik se lahko pritoži pisno v knjigo pritožb ali strokovnemu delavcu, ki dela v dnevnem centru. Če pritožitelj ni zadovoljen z odzivom na svojo pritožbo, se lahko v naslednji fazi pritoži strokovnemu vodji programa, nato pa še častnemu razsodišču društva. Pritožitelja se o obravnavanju pritožb in rezultatih obvesti ter se ga hkrati informira o možnostih njegovega nadaljnjega morebitnega ukrepanja. Če pritožitelj meni, da so strokovni delavci pri postopku kršili Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, se lahko pritoži na Socialno zbornico Slovenije.