Prostovoljci

Društvo omogoča tudi možnost opravljanja prostovoljskega dela. Prostovoljci pomembno prispevajo k pestrosti ponudbe in nudijo dodatno podporo pri izvajanju različnih programov ali aktivnosti. Vse zainterisirane vabimo, da pošljejo mail na info@kraljiulice.org ali pokličejo na 059 022 503 v delovnem času dnevnega centra.

Novoletno okraševanje v dnevnem centru. Foto: Jean Nikolić

»Kandidate, ki si želijo opravljati prostovoljsko delo na društvu, skušamo spoznati, ugotoviti, ali imajo kakšne spretnosti ali veščine, ki bi jih lahko uporabljali pri opravljanju prostovoljskega dela.«

Za večino prostovoljcev, ki društva še ne poznajo, je vstopna točka dnevni distribucijski center s terenskim delom. Glede na predznanje ali določene veščine jih vključimo na različnih ravneh programa: pomoč pri vzdrževanju čistoče, pripravi toplih napitkov, pomoč pri prevzemu donacij, pomoč pri sortiranju doniranih oblačil in obutve. Zelo dobrodošlo je družabništvo z uporabniki programa ali pomoč pri ustvarjanju in distribuiranju cestnega časopisa Kralji ulice. Velikokrat potrebujemo pomoč v obliki izvedbe intervjujev ali zapisovanja zgodb ljudi z izkušnjo brezdomstva. V nekaterih primerih lahko prostovoljci uporabnikom nudijo tudi spremstva.

Kandidate, ki si želijo opravljati prostovoljsko delo na društvu, skušamo spoznati, ugotoviti, ali imajo kakšne spretnosti ali veščine, ki bi jih lahko uporabljali pri opravljanju prostovoljskega dela. Kandidati se tako lahko vključijo tudi pri izvajanju Univerze pod zvezdami in z ljudmi z izkušnjo brezdomstva igrajo različne športne aktivnosti ali popestrijo druge delavnice na društvu.

V zadnjih letih izvajamo skupnostne programe, kjer so večinoma prisotni otroci in mladostniki. Prostovoljci se lahko vključijo k učni pomoči ali pri izvedbi skupinskih aktivnosti.

Prostovoljcem ponujamo možnost uvajanja in mentorskega spremljanja.