Pravila ponujanja časopisa

Ker želimo, da bi pri distribuciji časopisa Kralji ulice lahko sodelovalo čim več ljudi in da bi dosegel čim širši krog bralcev in bralk, je pomembno, da skupaj skrbimo za njegov dober ugled. Člani in članice društva, ki ponujajo časopis, ne predstavljajo le sebe, pač pa celoten projekt Kralji ulice.
Doslej so bili v javnosti zelo dobro sprejeti, mnogi bralci in bralke so pohvalili njihov pristop. Želimo si, da tako ostane tudi v prihodnje, zato člane in članice društva spodbujamo, da se držijo spodnjih pravil in tudi svojega občutka o tem, kako časopis še bolj približati našim bralcem in bralkam.

  1. Časopis ponujam na miren in nevsiljiv način.
  2. Drugim članom in članicam društva, ki ponujajo časopis Kralji ulice, izkazujem spoštovanje in se zavedam, da imajo ravno tako pravico do ponujanja časopisa.
  3. Z drugimi člani in članicami se miroljubno dogovarjam tudi glede lokacije ponujanja časopisa.
  4. Morebitne nesporazume rešujem na miren in spoštljiv način.
  5. Med ponujanjem časopisa ne uporabljam alkohola in/ali drugih drog.
  6. Med ponujanjem časopisa omenjam predvideni prostovoljni prispevek in od bralcev in bralk ne pričakujem ničesar več.
  7. Med ponujanjem časopisa ne beračim.
  8. Spoštujem odločitev bralk in bralcev, da časopis vzamejo ali ne, in jih k temu nikakor ne silim ali jih drugače neprijetno vznemirjam.
  9. Med ponujanjem časopisa imam uradno izkaznico društva na vidnem mestu.
  10. Zbiranje prispevkov za dejavnosti društva je poskus zavajanja bralcev in bralk.

Če se član ali članica društva ne drži pravil ponujanja časopisa, je na to najprej opomnjen_a, potem pa lahko začasno ali trajno izgubi pravico do ponujanja časopisa Kralji ulice. Bralce in bralke prosimo, naj morebitne kršitve sporočijo v uredništvo, na telefonsko številko 059 022 503 ali na e-naslov info@kraljiulice.org.