Terensko delo

Del programa dnevnega distribucijskega centra sta tudi peripatetično in ulično terensko delo.

Peripatetično terensko delo je predvsem spremljanje uporabnikov na različne institucije in v zdravstvene ustanove z namenom opore pri ureditvi statusno administrativnih zadev ali zdravstvenega stanja. Uporabnike tako spremljamo na upravno enoto, centre za socialno delo, zavod za zaposlovanje ali v zdravstvene domove. Velikokrat gremo z njimi tudi na ogled morebitne nastanitve.

Ulično terensko delo izvajamo predvsem po območju Mestne občine Ljubljana. Ciljna skupina je tista brezdomna populacija, ki navadno ni vključena v noben program pomoči in se večino dneva zadržuje na ulicah. Zanje je tudi značilno, da jih obstoječe službe ne uspejo učinkovito doseči ter so izključeni iz formalnih in neformalnih mrež. Pogosto so zasvojeni z alkoholom ali drogami.

Med brezdomnimi so zelo pogoste težave v duševnem zdravju in tudi siceršnje slabo zdravstveno stanje, neredko pa gre med njimi tudi za pojav dvojnih diagnoz (prepleta duševne bolezni in zasvojenosti), zaradi česar je iskanje rešitve iz posameznikove situacije toliko težje. Terensko delo z brezdomno populacijo je pomemben del učinkovitega in celovitega delovanja ter reševanja brezdomske problematike. Cilj terenskega dela je zmanjševati dejavnike tveganja socialne izključenosti preko navezovanja stikov z marginalnimi skupinami, spodbujanja k spremembam v smeri varnejšega vedenja in večje kakovosti življenja ter spodbujanja manjše odvisnosti od državne pomoči – torej usmerjanja k vse večji samostojnosti. Terensko delo opravljamo spoštljivo in z zavedanjem, da vstopamo v prostor brezdomnih.

Preveze na terenu. Foto: Tine Drašak