Nastanitev

Program Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih in neodtujljivih pravic ljudi. Gre za v tujini že uveljavljen in priznan pristop »najprej stanovanje« (ang. housing first approach), ki primerno in varno nastanitev razume kot predpogoj za stabilizacijo in izboljšanje kakovosti človekovega življenja ter posledično doseganje želenih sprememb tudi na drugih področjih: urejanje dokumentov in statusa, psihosocialna rehabilitacija, vključevanje na trg dela, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, oblikovanje vizij za prihodnost …

Foto: Jurij Kunaver

»Četudi stanovanjska izključenost še zdaleč ni edina izključenost v življenju brezdomnega človeka, temveč gre za preplet med sabo povezanih in nakopičenih oblik izključenosti, pa varna nastanitev pomeni izhodišče za nadaljnja prizadevanja posameznika.«

Brezdomstvo se v okviru tega pristopa obravnava kot najprej stanovanjski problem ter problem dostopa do primerne in varne nastanitve ter ohranitve le-te. Četudi stanovanjska izključenost še zdaleč ni edina izključenost v življenju brezdomnega človeka, temveč gre za preplet med sabo povezanih in nakopičenih oblik izključenosti, pa varna nastanitev pomeni izhodišče za nadaljnja prizadevanja posameznika.

Program nastanitvene podpore smo pričeli razvijati leta 2008, in sicer sprva kot pilotni projekt, v okviru katerega smo k nam prenesli nov model dela z Norveške, ga prilagodili našim razmeram in možnostim ter ga preizkusili. V naslednjih letih je postal redni socialnovarstveni program, ki smo ga leta 2020 razširili tudi v Maribor.

Udeležencem nudimo celovito podporo pri ponovnem socialnem vključevanju

Osnovni namen programa je prispevati k uresničevanju pravice do varne nastanitve za brezdomne posameznike in družine, ki so praviloma večkratno socialno izključeni in imajo zato slabše možnosti za uresničevanje te pravice. Glede na kompleksnost, dolgotrajnost in večplastnost socialne izključenosti brezdomni praviloma potrebujejo celovito podporo pri ponovnem (ali sploh prvem v življenju) socialnem vključevanju, ki obsega nastanitveno, zaposlitveno, socialno-odnosno, kulturno komponento in druge obsežne ter raznolike oblike pomoči. Po naših izkušnjah velikokrat sama dostopnost nastanitve težav na drugih področjih ne razreši »avtomatično«; za napredovanje v različnih sferah in doseganje stabilnosti je praviloma potrebna dolgoročnejša in celovita podpora na različnih področjih življenja.

Program obsega vzpostavljanje novih nastanitvenih možnosti ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na cesti v samostojno bivanje v dostojni in varni nastanitvi. Društvo najema stanovanjske enote, v katerih določeno obdobje bivajo osebe, ki so dolgotrajno brez doma oziroma ustrezne namestitve ter izpolnjujejo ostale pogoje za vključitev v program. Namen bivanja v programu je, da si stanovalci v tem obdobju z ustrezno strokovno podporo urejajo in izboljšajo pogoje svojega življenja, v večji meri dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo, ter da se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo oziroma bolje obvladujejo svoje življenje.

Bivanje v programu je časovno omejeno – praviloma vključitev v program traja 18 mesecev ter predvideva mesečni finančni prispevek za bivanje. Program žal ne omogoča zasilnega in kriznega nastanjevanja ljudi ali družin (oseb, ki nemudoma potrebujejo nastanitev).

Individualni razgovori s kandidati za vključitev v program potekajo vsak petek od 10:30. do 12. ure v prostorih dnevnega centra na Pražakovi 6 v Ljubljani ter vsak ponedeljek od 10. do 12. ure na Kardeljevi 60 v Mariboru oziroma po dogovoru (tel. 030 323 129).