Ulica > Kam po moč

Kam po moč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemljevid pomoči brezdomcem v Ljubljani

Zavetišča, sprejemališča in dnevni centri za brezdomne

 


Zavetišče za brezdomce

Telefon: 01 425 30 93 in 040 346 487 (Nuša)

Namen zavetišča za brezdomce je brezdomcem ponuditi konkretno materialno pomoč (prenočišče za7 oseb, hrana, možnost shranjevanja osebnih predmetov) ter vzgoja za osebno higieno (umivanje in čiščenje prostorov).

 

Zavetišče za brezdomce Maribor

Ruška cesta 71

2000 Maribor

Telefon: 02 420 31 93

http://csd-mb.si/socialno-varstveni-programi/zavetisce-za-brezdomce/

 

Zavetišče za brezdomce Celje

JZ SOCIO

Kosova ulica 7

3000 Celje

Telefon: 03 492 95 38

http://moc.celje.si/socio/zzb.htm

 

Zavetišče za brezdomce Kranj

Sejmišče 4

4000 Kranj

Telefon: 04 256 87 88 in 041 387 840

E-pošta: zavetisce.kranj@siol.net

 

Zavetišče za brezdomce Slovenj Gradec – Vetrnica

Celjska cesta 27

2380 Slovenj Gradec

Telefon: 02 88 121 58, 051 321 006

 

Zavetišče za brezdomce Murska Sobota – Društvo Mozaik

Tomšičeva 16

9000 Murska Sobota

Telefon: 059 932 520 

http://www.mozaik-drustvo.si/si/socialni_programi/zavetie

E-pošta: zavetisce.ms@siol.net 

 

Zavetišče za brezdomce Kočevje

CSD Kočevje

Ljubljanska cesta 25

1330 Kočevje

Telefon: 04 256 87 87

 

Sprejemališče za brezdomce

Nadškofijska Karitas Maribor

Ljubljanska ulica 23

2000 Maribor

Telefon: 059 080 366 in 041 782 503

http://www.karitasmb.si/2_vsebina.php?id_menu=12

 

Center Karitas Bertoki

Dnevni center za brezdomce

Markova ulica 38 - Bertoki

6000 Koper

Telefon: 0590 282 89, 051 313 265

E-pošta: karitasbertoki.brezdomci@gmail.com

Programi za zdravljenje odvisnosti in zmanjševanje škode zaradi uporabe drog

Dnevni Center za zmanjševanje škode zaradi drog Ljubljana 

Metelkova 11

1000 Ljubljana

Telefon:  05 933 85 32

Monika Karlovčec, uni.dipl.soc.del.

E-pošta: monika.karlovcec@dc.sent.si

 

Program Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog je v prvi vrsti namenjen zmanjševanju socialne in zdravstvene škode povzročene z uporabo prepovedanih drog. Kot odgovor na socialne vidike zmanjševanja škode program zajema podporo pri vključevanju v vsakdanje življenje, individualno svetovanje uporabnikom drog, informiranje, zagovorništvo, vseživljenjsko učenje in razvijanje veščin. 

 

Delovni čas:

Pon-Sre: 10.00-17.00

Sob-Ned+Prazniki: 11.00-17.00

 

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Zaloška 29

1000 Ljubljana

Telefon 01 587 49 70

http://www.psih-klinika.si/index.php?id=114

 

Društvo Projekt Človek – program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo za zasvojene uživalce in za njihove svojce

Malenškova ulica 11

1000 Ljubljana

Telefon: 01 540 31 74; 041 717 356

http://www.projektclovek.si/

 

UP – društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Miklošičeva 16

1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 25 70; 01 434 25 74; 01 434 25 75

http://www.drustvo-up.si/

 

Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt

Prečna 6

1000 Ljubljana

Telefon: 01 439 72 70, 041 730 800

http://www.drogart.org/

 

Ustanova Odsev se sliši

Streliška ulica 6 in Zaloška cesta 29

1000 Ljubljana

Telefon: 01 544 35 16, 01 587 49 68

Brezplačni telefon: 080 63738

http://www.ustanova-odsevseslisi.si/ustanova/

 

Zavod Pelikan Karitas

Terapevtska Skupnost Srečanje

Litijska cesta 24

1000 Ljubljana

Telefon: 01 548 03 63

Brezplačni telefon: 080 12 21

http://pelikan.karitas.si/zasvojeni/skupnostsrecanje_odvisniki.php

 

ZD Ljubljana - Center

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog

Metelkova 9

1000 Ljubljana

Telefon: 01 472 37 00

http://www.zd-lj.si/zdlj/component/option,com_urniki_zdravnikov/Itemid,108/izberi_enoto,201/izberi_dejavnost,157

 

Anonimni Narkomani Slovenije

Vojkova 63

1000 Ljubljana

Telefon: 041 861 776

http://www.na-slovenija.org/index.html

 

Društvo Žarek Upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih

Kamniška ulica 25, p. p. 2558

1000 Ljubljana

Telefon: 01 897 70 23, 031 341 784, 041 732 381

http://www.zarekupanja.net/

 

Labirint - Center za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih 

Sejmišče 4

4000 Kranj

Telefon: 041 279 869, 031 860 387, 031 865 852, 041 626 336

http://www.labirint-omame.si/

 

Svit - društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam

Župančičeva ulica 6

6000 Koper

Telefon: 05 626 00 11

http://www.svit-kp.org/

 

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam »Po moč« Sežana

Ulica 1. maja

6210 Sežana
Telefon: 05 730 21 20, 05 730 21 21
http://drustvo-pomoc.com/

 

Društvo anonimnih alkoholikov Slovenije

P.p.3512

1001 Ljubljana

Telefon: 01 230 18 83, 031 582 709

Avtomatski odzivnik 24 ur: 01 433 82 25

http://www.aa-drustvo.si/

 

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola

Poljanski nasip 58

1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 34 75

http://www.psih-klinika.si/index.php?id=186

 

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Begunje 55

4275 Begunje na Gorenjskem

Telefon: 04 533 52 00

http://www.pb-begunje.si/Osnova/stran.php?tid=236

 

Zavod Karitas Samarijan

Program Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola

Markova 38

6000 Koper

Telefon: 05 639 50 38

http://www.zavodsamarijan.si/vrtnica/predstavitev_programa/

 

Drugo

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor

Strossmayerjeva 15

2000 Maribor

Telefon: 059 080 359

Pravno – informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje

Litijska cesta 336
1261 Ljubljana – Dobrunje

 

Pisarna:
Miklošičeva cesta 38 (III. nadstropje)
1000 Ljubljana

Telefon: 040 200 030

E-naslov: prelomi@siol.net

http://www.prelomi.si/socialnovarstveni_programi.html

 

Psihosocialna pomoč po prestani zaporni kazni

http://www.prelomi.si/spremljanje_oseb.html

 

SOS dolgovi - psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih

http://www.prelomi.si/SOS_dolgovi.html

Seznam centrov za socialno delo: http://www.gov.si/csd/seznam_csd.htm

Seznam kriznih centrov: http://www.gov.si/csd/seznam_kc.htm

Seznam materinskih domov: http://www.gov.si/csd/seznam_md.htm

Seznam varnih hiš: http://www.gov.si/csd/seznam_vh.htm

Daritveni oglasnik: http://www.podarimo.si/