Uredništvo | Časopis | Kralji ulice
Ulica > Časopis > Uredništvo

Uredništvo

Odgovorni in izvršni urednik:
Jean Nikolič

Tehnični urednik:
Chris Hartke

Uredniški odbor:
Bojan Dekleva, Špela Razpotnik, Maja Vižintin

Sodelavci uredništva:
Taubi, Gregor B. Hann, Jurij Kunaver, Vanja Kurbus, Barbara Jozelj, Žiga Novak, Monika Buhančič-Biba, Jasmina Memić, Špela Blatnik, Diego Menendes, Jan Omahne Femec

Lektoriranje:
Mojca Pipan

Kontakt:
urednistvo@kraljiulice.org

Jean Nikolič: 030 323 128
jean.nikolic@kraljiulice.org