Namen časopisa

Namen časopisa je – bolj kot pomoč brezdomnim – poskus v smislu pomoč za samopomoč, saj je njegov prvotni cilj bolj aktivna in družbeno sprejemljiva udeležba te skrite in najbolj socialno izključene populacije v javnem življenju, brez utopičnih pričakovanj po takojšnji rešitvi problemov, ki povzročajo brezdomsko problematiko, ali po spremembi njihovega načina življenja. Menimo, da časopis Kralji ulice s svojim obveščanjem javnosti in dajanjem glasu najbolj socialno ogroženim ter izključenim skupinam prebivalstva dela korake proti zastavljenemu cilju – dostopni nastanitvi za vse.

foto: Nada Žgank

»Vključevanje v ponujanje cestnega časopisa ponuja alternativo beračenju ali drugim družbeno manj sprejemljivim načinom pridobivanja denarja oziroma preživetja.«

Kot je razvidno iz opisov programov na naši spletni strani, je vsak korak društva svojevrstna inovacija, ki črpa iz sodelovanja ljudi z izkušnjo ter strokovnjakov, ki se zavedajo izvedenosti/strokovnosti ljudi z izkušnjo za področje njihovih vsakodnevnih življenj in tako pri ustvarjanju novih pobud vedno gradijo na dialogu. Ker je odsotnost podpornih socialnih mrež pogosto ključni ogrožajoči dejavnik v situacijah brezdomstva, društvo v veliki meri deluje kot gradnik nadomestnih podpornih mrež, ki delujejo skrbno, zavzeto, solidarno in tovariško, prav tako kot naj bi delovale prijateljske ali družinske mreže v svoji idealni obliki.

Projekt, usmerjen v celotno skupnost

Ulična prodaja cestnega časopisa zagotavlja brezdomnim in socialno izključenim: legitimen vir zaslužka, pozitivno izkušnjo plačanega dela, ki jim pomaga pri izboljšanju samopodobe, priložnost za pridobivanje delovnih navad, izkušenj ter veščin, ki jim olajšajo dostop do družbenih virov in njihovo ponovno vključevanje v družbo. Vključevanje v ponujanje cestnega časopisa ponuja alternativo beračenju ali drugim družbeno manj sprejemljivim načinom pridobivanja denarja oziroma preživetja. Ker je pri dolgotrajno izključenih posameznikih in posameznicah utopično pričakovati nenadno spremembo ali socialno mobilnost, je oblika aktivnosti, ki sprejema njihov življenjski položaj in se odvija v njim znanem okolju, pogosto edina alternativa beračenju oziroma nelegalnemu pridobivanju zaslužka.

Sodelovanje pri cestnem časopisu je seveda le prva stopnica na poti do socialne in ekonomske vključenosti posameznika. Projekt cestnega časopisa ni usmerjen le v ranljivo skupino brezdomnih samih, pač pa je usmerjen v celotno skupnost, saj angažira in povezuje brezdomne, strokovnjake in strokovnjakinje, ki se z brezdomnimi ukvarjajo, bodočo stroko – študente in študentke, a tudi širšo javnost ter mimoidoče, katerim je časopis v prvi vrsti namenjen.