Dnevni center | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Dnevni center

Dnevni center

Zaradi pandemije SARS-CoV-2 smo omejili svoje delovanje.

Dnevni center je za obiskovalce odprt vsak delavnik med 10. in 14. uro, ob sobotah smo zaprti. Zaposleni smo po dogovoru na voljo med 8. in 16. uro.

 

Dnevni center Kralji ulice deluje od julija 2006. Do oktobra 2009 se je nahajal na lahko dostopni lokaciji v središču Ljubljane, to je na Poljanski cesti 14, sedaj pa delujemo na Pražakovi ulici 6 (vhod iz Miklošičeve). Za obiskovalce in obiskovalke je dnevni center odprt vsak delavnik med 10. in 14. uro. Preostali čas se v dnevnem centru odvijajo ostale dejavnosti (sestanki, delavnice, individualno delo, uredniško delo itd.).

 

 

Dnevni center 1 (foto arhiv KU) Dnevni center 2 (foto arhiv KU)Dnevni center 3 (foto arhiv KU)Dnevni center 4 (foto arhiv KU)Dnevni center 5 (foto arhiv KU)Dnevni center 6 (foto arhiv KU)Dnevni center 6 (foto: arhiv KU)

 


 

V dnevnem centru se izvajajo številne aktivnosti, ki uresničujejo brezdomnim potrebe po prostoru za dnevno bivanje, informiranju, zagovorništvu, pomoči pri urejanju socialnega statusa, pridobivanju veščin za vključevanje v družbeno življenje, podpori pri zastavljanju bolj zahtevnih ciljev ter njihovem doseganju. Program temelji na aktiviranju uporabnikov in njihovem sodelovanju pri načrtovanju pomoči in samopomoči. V aktivnosti dnevnega centra se lahko vključijo vsi polnoletni brezdomni in drugi obiskovalci, ki sprejmejo pravila in hišni red dnevnega centra.

Namen programa je omogočiti prostor za dnevno bivanje brezdomnih ter njihovo kakovostno in osmišljeno preživljanje časa, ponuditi prostor za konstruktivno reševanje osebnih stisk in problemov ter prostor za samorefleksijo preko druženja in vzpostavljanja osebnih in delovnih odnosov. K sodelovanju želimo pritegniti čim večje število brezdomnih, zato ponujamo različne programske vsebine, ki so dostopne posameznikom z različnimi stopnjami motivacije. Kljub temu mnogim različne omejitve – realne (razdalja, nepokretnost) ali simbolne (pasivnost in nezaupanje v ustanove nasploh) dostop otežujejo ali onemogočajo.

Aktivnosti dnevnega centra so:

  • dnevni distribucijski center


V dnevnem centru se obiskovalci lahko pogrejejo, poklepetajo, pojedo zajtrk, se pogovorijo s strokovnimi delavkami, delavci in prostovoljkami ter prostovoljci, igrajo družabne igre, berejo časopise in knjige, ki so na voljo v knjižnici podarjenih knjig. Obiskovalcem je na voljo tudi uporaba računalnika, interneta in telefona ter dostop do najrazličnejših informacij, ki jih potrebujejo (info točka). V garderobi podarjenih oblačil in obutve se lahko preoblečejo.
Občasno v dnevnem centru razdeljujemo podarjene dobrine (kozmetiko, hrano, hrano za živali) ter humanitarno pomoč. Na voljo je tudi možnost varnega shranjevanja osebne lastnine in denarja, ki ga lahko v t. i. banki shranijo in tako varčujejo.
V dnevnem centru se izvaja tudi distribucija časopisa Kralji ulice ter ustvarjanje prispevkov za časopis. V posebej določenih terminih se v njem odvijajo uredniški sestanki, sestanki prodajalcev, prostovoljcev itd. ter razne delavnice, predavanja.
Strokovni delavci in delavke obiskovalcem nudimo informacije o ostalih programih in oblikah pomoči ter podporo in pomoč pri urejanju socialnega statusa: urejanje osebnih dokumentov, pridobivanje denarne socialne pomoči, prijava stalnega bivališča, urejanje zdravstvenega zavarovanja, pravna pomoč (pisanje dopisov, ugovorov, prošenj), pomoč pri iskanju zaposlitve, namestitve ipd.

  • svetovanje


Strokovni delavci in delavke v dnevnem centru ob posebej določenih terminih nudimo svetovanje, ki se izvaja takrat, ko uporabniki in uporabnice izrazijo potrebo in pripravljenost za individualno delo. Namen svetovanja je pomagati posamezniku do uvida o svoji trenutni življenjski situaciji ter skupaj z njim ugotoviti, kaj si v svojem življenju želi in kako realistične so te želje, posledično pa tudi pomagati mu, da odkrije, kaj je naslednji smiseln korak v smeri želene spremembe. Pri svetovanju strokovni delavci in delavke dajemo velik pomen posameznikovim močnim točkam in virom moči, ki se v njegovem življenjskem polju že nahajajo in jih je smiselno uporabiti.

  • dela v splošno korist


Uporabnikom in uporabnicam, ki imajo prekrške in jih ne morejo odplačati (predvsem gre za kršitve Zakona o javnem redu in miru – ZJRM), nudimo možnost, da v okviru našega društva opravljajo dela v splošno korist in s tem odslužijo svojo kazen. V okviru tega podprograma uporabniki pomagajo pri delu v dnevnem centru (urejanje garderobe podarjenih oblačil, shranjevanju lastnine, čiščenju dnevnega centra in kleti itd.). Podpiramo in pomagamo jim pri pisanju ugovorov ter prošenj za družbeno koristna dela.

  • zaposlovanje uporabnikov preko javnih del ter podpora pri zaposlovanju


Glede na zmožnosti zainteresirane uporabnike zaposlujemo preko programa Javnih del v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS ter nudimo individualno podporo pri aktivnem iskanju zaposlitve, pisanju prošenj in pripravah na zaposlitveni razgovor.