Nastanitev | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Nastanitev

Nastanitev

Nastanitvena podpora za brezdomne

 

Program »Indvidualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim« izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih in neodtujljivih pravic ljudi. Gre za v tujini že uveljavljen in priznan pristop »najprej stanovanje« (ang. »housing first approach«), ki primerno in varno nastanitev razume kot predpogoj za stabilizacijo in izboljšanje kakovosti človekovega življenja ter posledično doseganje želenih sprememb tudi na drugih področjih (urejanje dokumentov in statusa, psihosocialna rehabilitacija, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, vključevanje na trg dela, oblikovanje vizij za prihodnost … ).

 

Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora (Foto: Tanja Vuzem) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar)

 


 

Brezdomstvo se v okviru tega pristopa obravnava kot najprej stanovanjski problem ter problem dostopa do primerne in varne nastanitve ter obdržanja le-te. Četudi stanovanjska izključenost še zdaleč ni edina izključenost v življenju brezdomnega človeka, pač pa je najpogosteje ena od akumulirajočih se in sodelujočih oblik izključenosti, pa varna nastanitev pomeni izhodišče za nadaljnja prizadevanja posameznika.

 

Osnovni namen programa je prispevati k uresničevanju pravice do varne nastanitve za brezdomne posameznike in družine, ki so praviloma večkratno in izjemno socialno izključeni in imajo zato slabše možnosti za uresničevanje te pravice. Glede na kompleksnost, dolgotrajnost in večplastnost socialne izključenosti sledi, da brezdomni praviloma potrebujejo celovito podporo pri ponovnem (ali sploh prvem v življenju) socialnem vključevanju, ki obsega nastanitveno, zaposlitveno, socialno-odnosno, kulturno in druge razsežnosti. Po naših izkušnjah velikokrat sama dostopnost stanovanja ne razreši »avtomatično« težav na drugih področjih; za napredovanje na različnih področjih in doseganje stabilnosti je praviloma potrebna dolgoročnejša socialna podpora na različnih področjih življenja.

 

Program nastanitvene podpore smo pričeli razvijati leta 2008 kot pilotni projekt, sofinanciran s strani Finančenega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Projekt se je izvajal v letih 2008 in 2009; v tem času smo k nam prenesli nov model dela z Norveške, ga prilagodili našim razmeram ter preizkusili. V naslednjih letih je postal redni socialnovarstveni program, sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Ljubljana, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Ministrstva za zdravje.

 

Program nastanitvene podpore obsega vzpostavljanje novih nastanitvenih možnosti ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na cesti v samostojno bivanje. Društvo ima v najemu stanovanjske enote, v katerih določeno obdobje bivajo osebe, ki so dolgotrajno brez doma oziroma ustrezne namestitve, se daljši čas aktivno vključujejo v ostale dejavnosti društva ter ustrezajo ostalim pogojem za vključitev v program. Namen bivanja v programu je, da si stanovalci v tem obdobju z ustrezno strokovno podporo urejajo in izboljšajo pogoje svojega življenja, v večji meri dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo, ter da se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo oziroma bolj kakovostno obvladujejo svoje življenje.

 

Individualni razgovori s kandidati za vključitev v program potekajo vsak petek od 10:30. do 12. ure v prostorih dnevnega centra na Pražakovi 6 v Ljubljani. Bivanje v programu je časovno omejeno - praviloma vključitev v program traja 18 mesecev ter predvideva mesečni finančni prispevek za bivanje. Program žal ne omogoča zasilnega nastanjevanja ljudi ali družin (oseb, ki nemudoma potrebujejo nastanitev).