Šport | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Šport

Šport

Športna sekcija

Športne aktivnosti smo v Društvu začeli izvajati že v letu 2007 na pobudo samih uporabnikov, uporabnic, prostovoljcev in prostovoljk. Pričeli smo s pohodi v okolici Ljubljane ter s plavanjem na kopališču Kodeljevo. Kmalu za tem se je ustanovila brezdomna nogometna ekipa, ki sodeluje s Športno zvezo Ljubljana in športnim društvom Poljane ter s Športnim društvom Olimpija, ki nam redno donira vstopnice za ogled nogometnih in košarkaških tekem. Rekreacijo organiziramo vsak četrtek med 10. in 10.45 uro v Športno rekreativnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25,  1000 Ljubljana. Poleg nogometa organiziramo tudi druge športno-rekreativne dejavnosti prilagojene zmožnostmi uporabnikom, kot so namizni tenis, šah, izključno za ženske pa borilne veščine in raztezne vaje.

 

 

Športna sekcija (Foto: Matilda) Kings of the street - munchen 2014 (foto:arhiv Kralji ulice) Športna sekcija (Foto: Lojze Smole) Športna sekcija (Foto: Lojze Smole) Športna sekcija (Foto: Lojze Smole) Športna sekcija (Foto: Lojze Smole) Športna sekcija (Foto: Lojze Smole) Športna sekcija (Foto: arhiv Kralji ulice) Kings of the street - Prison Ljubljana (foto: Spletna stran Ministrstvo za Pravosodje) Kings of the street skiing (foto: arhiv Kralji ulice)

 


 

Nogometno ekipo Kralji ulice vabijo na različne športno družabne dogodke, na katere se z veseljem odzovemo. V letu 2009 smo sodelovali na prijateljski tekmi s hrvaško nogometno reprezentanco brezdomnih Hrvaške na Reki in v Splitu ter smo se udeležili športnih iger za socialno izključene na Danskem. V letu 2010 smo se ravno tako udeležili športnih iger za socialno izključene na Nizozemskem. Od leta 2014 sodelujemo na tradicinalnem nogometnem turnirju Regenbogen cup v Nemčiji in smo od istega leta člani mreže E.A.S.I ( Evropska organizacija za šport in socialno intergracijo). Navezali smo stike z drugimi evropskimi organizacijami, ki izvajajo športne aktivnosti za socialno izključene ter se dogovarjamo za nadaljnje sodelovanje in razvoj športnih dejavnosti za socialno izključene tudi v Sloveniji.

S programom sledimo načelom »šport za vse« ter načelom enakih priložnosti in sicer tako da:

  • spodbujamo in motiviramo uporabnike društva kot tudi prostovoljce k športno-rekreativnim in telesnim dejavnostmi;
  • posebno pozornost posvečamo osebam, ki imajo prekomerno težo in/ali se ne želijo telesno in gibalno aktivirati;
  • z upoštevanjem dejstva »šport za vse« spodbujamo čim večjo dostopnost in razpoložljivost športnih objektov, infrastrukture ter prizorišč za čim več socialno ranljivih skupin prebivalstva, kot tudi prilagajamo rekreacijo glede na zmožnosti posameznikov;
  • posebno pozornost v programu posvečamo spodbujanju enakosti spolov v športu, zlasti dostopa do športa in ukrepov proti stereotipom na podlagi spola.


Šport združuje ljudi in se lahko uporablja kot orodje za izgradnjo boljšega razumevanja znotraj in zunaj skupnosti. S športno-rekreativnimi dejavnostmi  dosegamo:

  • bolj konstruktivno rešujevanje sporov med vključenimi;
  • zmanjšanje tolerance do rasizma in povečanje strpnosti;
  • dvig samozavesti socialno izključenim.


Dejstvo je da šport sam po sebi ne more doseči socialne vključenosti. Šport lahko uporabimo kot izhodišče. Za socialno vključenost moramo hkrati ponuditi tudi izobraževalne in zaposlitvene možnosti, varno nastanitev ter priložnosti za sodelovanje v procesih odločanja v varnem, prijetnem in podpornem okolju. Prav tako je treba opozoriti, da je šport lahko prizorišče napetosti in konfliktov. Notranja logika in struktura športa je konkurenčnost, sistematična delitev na zmagovalce in poražence. Šport temelji na načelu "mi" in "oni" in ti nasprotujoči si poziciji sta tisto, kar ustvarja dramo in vznemirjenje športa. Vendar gledano z vidika gradnje skupnosti in medkulturnega razumevanja, lahko deluje tudi kot poligon za nova prijateljstva in medsebojno sprejemanje ter sodelovanje. V športu se lahko pojavijo rasizem in napetosti na vseh ravneh, kar ima lahko vpliv tako na igralce kot tudi na gledalce. Zato je za odpravo negativnih vidikov konkurence in napetosti nujno, da ima program jasne cilje, ki niso toliko povezani z zmago, ampak da so cilji sodelovanje, učenje, pridobivanje novih znanj in spretnosti.

V prihodnosti upamo, da bomo v sodelovanju z ostalimi organizacijami, ki delajo na področju socialno izključenih, razvili nacionalno nogometno ligo za socialno izključene. Glede na to, da športne aktivnosti žal še vedno niso podprte finančno vas vabimo, da podprete športno sekcijo, tako da nam podarite športno opremo. Predvsem potrebujemo športne copate, nogavice, žoge, drese, mreže ...