Terensko delo | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Terensko delo

Terensko delo

Terensko delo z brezdomnimi

S terenskim delom se želimo približati uporabnikom v njihovem okolju, na njihovem teritoriju, z namenom dodajanja moči in zmanjševanja socialne, zdravstvene ter ekonomske škode. Namenjeno je posameznikom in posameznicam ter skupinam:

  • ki jih obstoječe službe ne morejo učinkovito doseči,
  • ki nimajo stikov z institucijami,
  • ki so izključeni iz formalnih in neformalnih mrež,
  • ki so zasvojeni z alkoholom in drogami.

 

 

terensko delo (Foto: foto: nona) teren 007 (Foto: foto: nona) Terensko delo (Foto: Domen Repnik) Terensko delo (Foto: Matilda) teren 006 (Foto: foto: nona) teren 005 (Foto: foto: nona) teren 004 (Foto: foto: nona) Terensko delo (Foto: Nataša Rus) teren 003 (Foto: foto: nona) teren 002 (Foto: foto: nona)

 


 

Med brezdomnimi so zelo pogoste težave v duševnem zdravju in tudi siceršnje slabo zdravstveno stanje, neredko pa gre med njimi tudi za pojav dvojnih diagnoz (prepleta duševne bolezni in zasvojenosti), zaradi česar je iskanje rešitve iz posameznikove situacije toliko težje.

Terensko delo z brezdomno populacijo je pomemben del učinkovitega in celovitega delovanja ter reševanja brezdomske problematike. Cilj terenskega dela je zmanjševati dejavnike tveganja socialne izključenosti preko navezovanja stikov z marginalnimi skupinami, spodbujanja k spremembam v smeri varnejšega vedenja in večje kakovosti življenja ter spodbujanja manjše odvisnosti od državne pomoči – torej usmerjanja k vse večji samostojnosti.

V društvu opravljamo dve vrsti terenskega dela:

Poulično terensko delo izvajamo na ulici, kjer se brezdomni zadržujejo. V okviru pouličnega terenskega dela izvajamo: informiranje – o časopisu, društvu, drugih institucijah in organizacijah, spremljanje pri urejanju osebnih dokumentov, denarne pomoči, svetovanje, pogovor in podporo, pomoč pri urejanje prve socialne pomoči, iskanje novih prodajalcev in avtorjev prispevkov za časopis, dostavo časopisa na teren zaradi slabše mobilnosti prodajalcev in različne čistilne akcije. V akcije se vključujejo tudi uporabniki sami, ki so nepogrešljivi pri iskanju lokacij.

Peripatetično terensko delo izvajamo na institucijah in organizacijah, ki se ukvarjajo z brezdomno populacijo. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami nam omogoča informiranje večjega števila ljudi, obenem se povezujemo s strokovnimi delavci, ki izvajajo posamezne storitve, in izmenjujemo izkušnje. Sorodne organizacije nam pomagajo tudi pri distribuciji časopisa izven Ljubljane in nabiranju prispevkov njihovih uporabnikov. V časopisu tudi predstavljamo organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva. Povezovanje in kontinuirano sodelovanje z ostalimi organizacijami omogočata izmenjavo izkušenj, mreženje, pretok informacij ter združevanje v neformalne iniciative, ki delujejo v smeri izboljšanja trenutne neugodne politike financiranja nevladnih organizacij.