Namen | Univerza pod zvezdami | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Univerza pod zvezdami > Namen

Namen

Namen

Dejavnosti Univerze pod zvezdami omogočajo brezdomnim in ostalim socialno izključenim z manj življenjskimi priložnostmi:

  • možnost za pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti, ki jim lajšajo dostop do družbenih virov;
  • možnost za razvijanje talentov, interesov in sposobnosti;
  • možnost za umetniški razvoj in samouresničitev;
  • možnost za dejavno in konstruktivno preživljanje časa;
  • možnost za razvijanje osebnih in delovnih odnosov (širjenje socialne mreže);
  • omogoča jim udejstvovanje na kulturnem področju, pozitivne izkušnje ter odmik z ulice in ulične družbe.

 

V širšem družbenem smislu jim omogoča bolj uspešno in lažje ekonomsko, kulturno in socialno vključevanje ter zmanjšuje njihovo kulturno in socialno oropanost oziroma prikrajšanost. Vključevanje v kulturne in izobraževalne dejavnosti socialno izključenim omogoča pozitivno izkušnjo, saj so aktivnost, kreativnost in uspeh temelji pozitivne samopodobe, ki je pogoj za uspešno ponovno družbeno vključevanje. Univerza pod zvezdami je s svojimi raznolikimi aktivnostmi priložnost za spoznavanje, sodelovanje, vzajemno učenje ter skupno akcijo posameznikov z različnimi socialnimi, ekonomskimi, izobrazbenimi in generacijskimi ozadji.