Kam po moč | Kralji ulice
Ulica > Kam po moč

Kam po moč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemljevid pomoči brezdomcem v Ljubljani

Zavetišča, sprejemališča in dnevni centri za brezdomne

Poljanska cesta 45b

1000 Ljubljana

https://www.brezdomci-zavetisce.si/

Telefon: 01 430 10 80

E-pošta: zavetisce.lj@siol.net

Celodnevna oskrba za 28 ljudi z odločbo centra za socialno delo. Razdeljevanje kosila vsak dan od 11.30 do 13.00, oziroma dokler ne zmanjka hrane. Prenočišče za brezdomce deluje od 20.00 do 08.00. Sprejme 18 ljudi in je brezplačno. Možnost tuširanja. Uradne ure vsak dan od 09.00 do 13.00 in od 17.00 do 19.00

 

Dnevni center “Petko” 

Petkovškovo nabrežje 29
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 30 60

 

Osnovni motiv društva je zmanjševanje škodljivih posledic uporabe drog. Glavne dejavnosti: dnevni center z izmenjavo igel, telefonskim in osebnim svetovanjem, terensko delo in mobilna zamenjava igel, svetovalno delo v zaporih …
Uradne ure so vsak delavnik od 08.00 do 16.00, dnevni centra pa sta odprta od 09.00 do 15.00.

Zavetišče in dnevni center v okviru združenja Šent (Slovensko združenje za duševno zdravje)

 

Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog

Poljanska 52

1000 Ljubljana

https://www.sent.si/index.php?m_id=zavetisce_odvisniki

Telefon: 030 645 304 in 059 337 802

E-pošta: jurij.anzin@dc.sent.si

Program nudi brezdomnim uživalcem nedovoljenih drog možnost prenočitve ter iz tega izhajajočo osnovno varnost in možnost, da začnejo urejati svoj socialno-ekonomski status. Strokovni delavec v programu skrbi za podporo uporabnikom za urejanje lastnega življenja, poleg tega pa nudi tudi podporo pri stikih s socialnovarstvenimi institucijami ter izvaja svetovalne dejavnosti in zagovorništvo konkretnim uporabnikom dvakrat tedensko v dopoldanskem času.

Program se izvaja vse noči v letu od 21.00 do 9.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 18.00 do 9.00. (oz. v zimskem času vsak dan od 18.00 do 9.00).

Dnevni Center za zmanjševanje škode zaradi drog Ljubljana 

Metelkova 11

1000 Ljubljana

Telefon:  05 933 85 32

E-pošta: janja.stok@dc.sent.si, gregor.gorjan@dc.sent.si

Program Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog je v prvi vrsti namenjen zmanjševanju socialne in zdravstvene škode povzročene z uporabo prepovedanih drog. Kot odgovor na socialne vidike zmanjševanja škode program zajema podporo pri vključevanju v vsakdanje življenje, individualno svetovanje uporabnikom drog, informiranje, zagovorništvo, vseživljenjsko učenje in razvijanje veščin.

Delovni čas:

Pon. – sre.: od 09.30 do 16.30

Sob. – ned. in prazniki: od 10.30 do 16.30

Plečnikov podhod 1

1000 Ljubljana

Dnevni center za brezdomce

https://drustvo-vzd.si/brezdomci/dnevni-center/

Telefon: 040 753 425 in 01 425 30 93 (Janja Završnik)

E-pošta: janja.zavrsnik@drustvo-vzd.si

Nudijo topel obrok, obleko, možnost tuširanja in pranja oblačil, pomoč pri reševanju vsakdanjih težav, pri iskanju zaposlitve, stanovanja in ustrezne zdravniške in socialne pomoči.

Dnevni center za brezdomce je odprt vsak delovni dan, dopoldan od 08.00 do 11.00 in popoldan od 15.00 do 20.00. V popoldanskem času brezdomcem nudijo obleko in obutev, tuširanje ter skrb za osebno higieno, pranje oblačil in osnovno zdravstveno oskrbo. Vsak delavnik od 18.00 do 18.30 poteka razdeljevanje hrane.


Zavetišče za brezdomce

https://drustvo-vzd.si/brezdomci/zavetisce/ 

Telefon: 040 346 487 (Ana Nuša Zavašnik)

E-pošta: nusa.zavasnik@drustvo-vzd.si

V zavetišču za brezdomce je sedem postelj, namenjenih moškim, ki so izgubili streho nad glavo. Namen zavetišča sta brezdomcem ponuditi konkretno materialno pomoč (prenočišče, hrana, možnost shranjevanja osebnih predmetov) ter vzgoja za osebno higieno (umivanje in čiščenje prostorov).

Zavetišče je odprto ob delavnikih od 19.00 do 8.00 ter od 11.00 do 15.00, oziroma ves dan ob vikendih.

Kališnikov trg 7

1000 Ljubljana

Telefon: 01 537 11 83

Možnost brezplačnega prenočevanja. Imajo 25 ležišč, nudijo zajtrk in toplo večerjo ter možnost opravljanja osebne higiene. Sprejemajo le moške brezdomne.

Odprto od začetka septembra do konca maja od 16.00 do 09.00. Vstop do 20.00.

V času ukrepov Covid-19 so pogoji bivanja v zavetišču spremenjeni: število ležišč je zmanjšano, zavetišče deluje cel dan, a so izhodi omejeni, za nekatere uporabnike pa zavetišče deluje tudi čez poletje.

Zavetišče za brezdomce Maribor

Zavetišče ima 24 (+2) postelj. Odprto je celo leto. Sprejmejo polnoletne osebe moškega spola v akutni bivalni in eksistenčni stiski predhodne narave, praviloma le državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Maribor, druge osebe le izjemoma. Nudijo: celodnevno namestitev, tri obroke dnevno, vzdrževanje osebne higiene, prvo socialno pomoč, pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih vprašanj.

Šentiljska cesta 7

2000 Maribor

Telefon: 02 420 31 93

https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/zavetisce-za-brezdomce/

 

Mekinčeva ulica 1

1000 Ljubljana

Telefon: 031 845 660

Brezdomnim nudijo topel in hladen obrok, čaj, možnost opravljanja osnovnih higienskih potreb ter razdeljujejo oblačila. Odprto ob torkih od 16.30 do 18.00, v času ukrepov covid-19 (dokler nismo v zeleni coni) od 16.00 do 18.00.

Mekinčeva ulica 12

1000 Ljubljana

Telefon: 01 586 39 50

Nudijo topel obrok od ponedeljka do petka od 10.30 do 13.30 in ob sobotah in nedeljah od 10:30 do 13.00.

Zavetišče za brezdomce Celje - JZ Socio

Kosova ulica 7

3000 Celje

Telefon: 03 492 95 38

E-pošta: brezdomci@siol.net

https://jzsocio.si/socio/zavetisce-za-brezdomce/ 

Sprejemajo polnoletne brezdomne za nedoločen čas. Nudijo prenočišča, hrano, kopanje, pranje perila, administrativno in drugo pomoč, zagovorništvo …

  

Zavetišče za brezdomce Kranj in razdelilnica hrane

Sejmišče 4

4000 Kranj

 

Zavetišče sprejema brezdomne ženske in moške, ki lahko tam bivajo cel dan. Ima 26 postelj. Poleg prenočišča nudijo tudi prehrano, oblačila, higienske pripomočke, pranje perila, urejanje administrativnih in zdravstvenih zadev, uporabniki pa si lahko tudi sami kaj skuhajo v zavetiščni kuhinji.

Telefon, zavetišče: 041 387 840

E-pošta: zavetisce.kranj@gmail.com

 

Razdelilnica hrane je odprta vse dni v tednu od 11.30 do 13.30, v njenem sklopu je tudi jedilnica, ki v času ukrepov covid-19 ne deluje, in tuš za zunanje uporabnike. Hrano delijo zgolj uporabnikom z napotnico CSD Kranj.

 

Viški hrane: v prostorih na Vodopivčevi 8 poteka od srede do nedelje, od 9.00 do 10.00 razdeljevanje viškov hrane. Hrana, ki jo donirajo trgovski centri se razdeljuje ljudem z napotnico CSD.

Telefon, razdelilnica, viški hrane: 065 557 004 (Božo Bajt)

 

Zavetišče za brezdomce Slovenj Gradec in javna razdelilnica hrane

Francetova cesta 11

2380 Slovenj Gradec

 

Zavetišče

Telefon: 02 88 46 288, 031 646 091

E-pošta: marija.oresnik@spotur.si (Marija Orešnik)

Zavetišče deluje kot stanovanjska nastanitvena enota z nočnim dežurstvom, kjer je na razpolago devet nastanitvenih kapacitet. Prednost imajo občani Mestne občine Slovenj Gradec, v kolikor so na voljo prosta mesta, sprejmejo tudi občane drugih koroških občin. Trenutno sprejemajo zgolj moške.

 

Javna razdelilnica hrane

Telefon: 02 88 46 289, 031 646 091

E-pošta: delilnica@slovenjgradec.si

V javni razdelilnici hrane se izvaja projekt Viški hrane. Socialno ogroženi posamezniki in družine, so upravičeni do prehrambenega paketa, ki se vsak večer pripravi iz sveže hrane, ki se pobere po trgovinah

Če se želite vključiti v Javno razdelilnico hrane, izpolnite vlogo in jo potrjeno prinesete v prostore zavetišča ali v glavno pisarno JZ Spotur.

  

Zavetišče za brezdomce Murska Sobota – Društvo Mozaik

Tomšičeva 16

9000 Murska Sobota

Telefon: 059 932 520 (Polonca Felicijan)

https://mozaik-drustvo.si/#program1

E-pošta: zavetisce.ms@siol.net

V programu nastanitve je prostora za 15 oseb. Poleg osnovnih pogojev kot so streha nad glavo, hrana in oblačila, uporabnikom nudijo tudi psihosocialno podporo in pomoč pri ponovni vključitvi na trg dela. Izvajajo nadaljevalni program bivalne skupnosti na lokaciji v Lemerju, kamor vključujejo uporabnike, ki so napredovali v psiho-socialnem okvirju, hkrati pa samostojno niso zmožni rešiti bivanjske stiske. V bivalni skupnosti je prostora za 7 oseb, ki jim zagotavljajo oskrbo po potrebi.

 

Zavetišče za brezdomce Kočevje

CSD Kočevje, Ljubljanska cesta 9

Zavetišče za brezdomce Kočevje, Cesta na stadion 1

1330 Kočevje

Telefon: 01 893 83 88 (Ana Pevec Hočevar)

E-pošta: gp-csd.os-zah@gov.si

Manjše zavetišče, v katerem je prostora za pet uporabnikov.

 

Sprejemališče in zavetišče za brezdomne Sv. Martin

Nadškofijska Karitas Maribor

Ljubljanska ulica 23

2000 Maribor

Telefon: 059 080 366 in 041 782 503

E-pošta: zavetisce@karitasmb.si

http://www.karitasmb.si/2017/09/05/sprejemalisce-za-brezdomne

Osnovni cilji programa so socialna podpora, resocializacija (skladno z željami in voljo uporabnikov), nastanitev (permanentno). Vsebuje dve strukturirani programski aktivnosti oz. podprograma: Sprejemališče za brezdomne ter Zavetišče za brezdomne – nastanitveni del (zaprti tip).

 

Koper, Zavetišče za brezdomne in dnevni center

Kolodvorska ulica (nasproti stavbe Telekoma Slovenije)

6000 Koper

Telefon: 041 965 489

http://www.koper.ozrk.si/sl/lokacija_in_urnik/ 

Dnevni center za brezdomne in socialno ogrožene osebe deluje v okviru Rdečega križa. Odprt je vsak dan od 7.00 do 19.00. Informativno svetovalna pisarna deluje v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 16.00 ter v petek od 7.00 do 14.00.

 

Dnevni center Bertoki (Zavod Pelikan, Karitas)

Markova ulica 38

6000 Koper

Tel.: 05 90 282 89, 051 313 265

E-pošta: karitasbertoki.brezdomci@gmail.com

Program je primarno namenjen osebam, ki nimajo urejenega bivališča, pa tudi drugim v materialni, psihosocialni ali duhovni stiski. Uporabnikom nudijo tedenski paket hrane, pomoč pri osebni higieni in oblačilih, svetovanje in družbo.

Tu poteka tudi distribucija časopisa Kralji ulice.

 

Programi za zdravljenje odvisnosti in zmanjševanje škode zaradi uporabe drog

Društvo Projekt Človek – program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo za zasvojene uživalce in za njihove svojce – Sprejemni center Ljubljana

Malenškova ulica 11

1000 Ljubljana

Telefon: 041 717 356

E-pošta: sc.lj@projektclovek.si

http://www.projektclovek.si/

Odprto vsak delovnik od 10.30 - 12.00

Kontaktna oseba: Polona Kersnik Jaramaz, univ. dipl. psih., spec. ZDT, strokovna delavka 

Namen Sprejemnega centra je, da se vzpostavi prvi stik s tistimi, ki imajo težave z zasvojenostjo. Na podlagi njihovih želja in potreb skupaj iščejo ustrezne oblike pomoči. Tistim, ki potrebujejo daljšo terapevtsko obravnavo (stanovanjsko obliko programa) pomagajo vzpostaviti abstinenco od vseh psihoaktivnih snovi in nudijo vse potrebno za vključitev v program. Za druge je na voljo ambulantna oblika programa.

 

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Zaloška 29

1000 Ljubljana

Telefon: 01 587 49 70

E-pošta: czopd@psih-klinika.si

https://www.psih-klinika.si/strokovne-enote/center-za-zdravljenje-odvisnih-od-prepovedanih-drog/

 

UP – društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Kersnikova 3

1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 25 70

E-pošta: svetovalnica.up@siol.net, drustvo.up@siol.net

http://www.drustvo-up.si/

Uradne ure: pon, tor, čet, pet: od 10.00 do 14; sre: od 14.00 do 18.00.

Nudijo celostno obravnavo problema zasvojenosti. Izobražujejo svojce in širšo populacijo o različnih oblikah zasvojenost, o njeni dinamiki, delu z mediji in širšo javnostjo.

  

Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt

Prečna 6

1000 Ljubljana

Telefon: 01 439 72 70, 041 730 800

http://www.drogart.org/

Prizadevajo si zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Glavna področja delovanja so informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo z mladimi uporabniki drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi …

  

Zavod Pelikan Karitas - Terapevtska Skupnost Srečanje

http://skupnost-srecanje.si/


Glavna pisarna

Polje 350

1260 Ljubljana – Polje

Delovni čas: vsak dan od 8.00 do 15.00 ure.

Tel.: (01) 548 02 86 ali 030/ 646 943

E-pošta: ss.polje@gmail.com

 

Informativno svetovalna pisarna Ajdovščina

Gregorčičeva ulica 17

5270 Ajdovščina

Koordinator: Uroš Perko

Delovni čas: vsak torek od 9.00 do 12.00 ure, vsak četrtek od 16.00 do 20.00 ure.

Tel.: 030/ 646 946

E-pošta: pelikan.ajdovscina@gmail.com

 

ZD Ljubljana Center - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog

Metelkova 9

1000 Ljubljana

Telefon: 01 472 37 76

E-pošta: cpzod@zd-lj.si

https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=209&Itemid=578&lang=sl

Naročanje se izvaja osebno, v času razdeljevanja substitucijskih zdravil: ponedeljek, torek, sreda, četrtek : od 7.00 do 12.00 ter od 13.30 do 17.00, petek: od 7.00 do 13.00.

 

Anonimni Narkomani Slovenije

Levstikov trg 2, Ljubljana (levo od glavnega vhoda v cerkev Sv. Jakoba)

1000 Ljubljana

Telefon: 041 861 776

E-pošta: info@na-slovenija.org

http://www.na-slovenija.org/index.html

Redna srečanja: vsak dan, razen torka, ob 18:00. Vsa srečanja, razen ponedeljkovega, so zaprtega tipa. Prisotni so zgolj odvisniki.

Skype srečanja v času epidemije: https://join.skype.com/ibuToOhaVkCL

Urnik Skype srečanj: pon, sre, pet, ned ob 19.00; tor, čet ob 18.00.

 

Društvo Žarek Upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih

Letališka 33, p. p. 2558

1000 Ljubljana

Telefon: 01 897 70 23, 031 341 784, 041 301 470

E-pošta: info@zarekupanja.net

http://www.zarekupanja.net/

 

Labirint - Center za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih 

Sejmišče 4

4000 Kranj

Telefon: 041 279 869, 031 860 387, 04 256 87 80

e-pošta: info@labirint-kr.si

http://www.labirint-kranj.si/

 

Svit - društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam

Ljubljanska cesta 6

6000 Koper

Telefon: 064 150 070 (Petra Ninković – strokovna vodja programa), 031 296 930 (Samo Novakovič – vodja terenskega dela), 064 233 998 – Pisarna na Vojkovem nabrežju 29 

E-pošta: drustvo_svit@t-2.net

http://www.svit-kp.org/

 

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam »Po moč« Sežana

Ulica 1. Maja 1

6210 Sežana

Telefon: 05 730 21 20, 031 840 535

http://drustvo-pomoc.com/

 

Društvo anonimnih alkoholikov Slovenije

Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 069 665 478

E-pošta: info@aa-slovenia.si

http://www.aa-slovenia.si/

 

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola

Poljanski nasip 58

1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 34 75

https://www.psih-klinika.si/strokovne-enote/center-za-mentalno-zdravje/enota-za-zdravljenje-odvisnosti-od-alkohola/

 

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Begunje 55

4275 Begunje na Gorenjskem

Telefon: 04 533 52 00

E-pošta: tajnistvo@pb-begunje.si

https://www.pb-begunje.si/

 

Zavod Karitas Samarijan

Program Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola

Markova cesta 38

6000 Koper

Telefon: 059 02 77 88, 040 980 464

E-pošta: program.vrtnica@zavodsamarijan.si

https://www.zavodsamarijan.si/vrtnica/vrtnica/

Drugo

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – Pro Bono

Mislejeva ulica 3

1000 Ljubljana

Telefon: 01 437 20 10, 01 437 91 82

E-pošta: sara.gregori@zd-lj.si 

https://www.pro-bono.ordinacija.net

Brezplačna ambulanta in posvetovalnica, namenjena vsem občanom Mestne občine Ljubljana brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja – brezdomcem ter tujcem z neurejenim statusom. Nudijo nujno medicinsko pomoč, svetovanje in pomoč pri ureditvi zdravstvenega zavarovanja. Pregled pri ostalih specialistih po dogovoru z medicinsko sestro.

Urnik splošne ambulante: ponedeljek, sreda, petek, od 10.00 do 12.00.

 

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor

Strossmayerjeva 15

2000 Maribor

Telefon: 059 080 359

http://www.karitasmb.si/2017/09/05/ambulanta-za-osebe-brez-osnovnega-zdravstvenega-zavarovanja-s-posvetovalnico-maribor/

 

Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja (društvo Stigma)

Telefon: 030 696 398 (24 ur na dan)

E-pošta: vh.stigma@gmail.com

https://drustvo-stigma.si/varna-hisa/

 

Karitas župnije Marijino oznanjenje – Ljubljana

Prešernov trg 4 in Nazorjeva 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 242 93 00

E-pošta: lj.center@ofm.si

http://www.marijino-oznanjenje.si/

Vsak dan razdeljevanje sendvičev od 11.00 do 12.00 (Prešernov trg), ob sredah od 08.00 do 12.00 razdeljevanje hrane (Nazorjeva).

 

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132 (vhod v humanitarni center iz Fajfarjeve ob železnici)

1000 Ljubljana

Telefon: 01 256 26 35 (humanitarni center), 01 425 34 19 (uprava), 041 706 657

https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Humanitarni_center/

Oskrba brezdomcev: suh obrok hrane, oblačila, osnovna osebna higiena/tuširanje. Odprto: od ponedeljka do petka.

Tuširanje, osebna higiena, menjava oblačil, suhi obrok: ponedeljek, torek od 09:00 do 15.00, sreda od 09.00 do 17.00

Topli obrok: petek 10.00 do 12.00 (vsak prvi petek v mesecu tudi merjenje krvnega sladkorja in tlaka)

 

Škofijska Karitas – Ljubljana

Poljanska cesta 2

1000 Ljubljana

Tel: (01) 439 2130

GSM: (051) 693 322 ž

E-pošta: info@lj.karitas.si

http://www.karitaslj.si/

Pridobivanje napotnic za skladišče na Hudovernikovi 2 od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00. Skladišče, kjer razdeljujejo obleke, obutev in podobno, je odprto od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.30. ure in od 13.00 do 15.30. ure.

 

Župnija svetega Janeza Krstnika Trnovo

Kolezijska 1

1000 Ljubljana

Telefon: 041 220 001

E-pošta: janez.krstnik@rkc.si

https://zupnija.trnovo.info/

Organiziranje brezplačnih obrokov in praznovanj ob cerkvenih in državnih praznikih

 

Pravno – informacijski center nevladnih organizacij – PIC (brezplačno pravno svetovanje)

Metelkova 6

1000 Ljubljana

Telefon: 01 521 18 88, 051 681 181

E-pošta: pic@pic.si

http://www.pic.si/ 

Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje

Litijska cesta 336
1261 Ljubljana – Dobrunje

 

Pisarna:
Miklošičeva cesta 38 (III. nadstropje)
1000 Ljubljana

Telefon: 040 200 030

E-naslov: prelomi@siol.net

http://www.prelomi.si/socialnovarstveni_programi.html

 

Psihosocialna pomoč po prestani zaporni kazni

http://www.prelomi.si/spremljanje_oseb.html

 

SOS dolgovi - psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih

http://www.prelomi.si/SOS_dolgovi.html

Seznam centrov za socialno delo: http://www.gov.si/csd/seznam_csd.htm

Seznam kriznih centrov: http://www.gov.si/csd/seznam_kc.htm

Seznam materinskih domov: http://www.gov.si/csd/seznam_md.htm

Seznam varnih hiš: http://www.gov.si/csd/seznam_vh.htm

Daritveni oglasnik: http://www.podarimo.si/