Metode dela | Kdo smo | Kralji ulice
Ulica > Kdo smo > Metode dela

Metode dela

Strokovno delo z brezdomnimi

V društvu Kralji ulice ponujamo sprejemanje, aktivacijo in soudeležbo kot socialno-pedagoška strokovna izhodišča za delo z brezdomnimi s predpostavko, da imajo posamezniki in posameznice pri sebi potenciale moči in ustvarjalnosti, ki lahko v spodbudnem okolju in z dodajanjem moči postanejo pomembna dobrina za njih in skupnost kot celoto. Osnovna posebnost programa je v tem, da omogoča brezdomnim možnost za aktivacijo, jim nudi prostor za delovanje in samopomoč.

 

Strokovni delavci delujemo po načelu majhnih korakov, kar omogoča slehernemu uporabniku, da doživi (vsaj majhen) uspeh, kar pa je osnova, na kateri lahko potem gradimo zaupanje in delovni odnos. Uporabnike sprejemamo takšne, kakršni so, in izhajamo iz njihovih potreb in želja – torej dodajamo moč tam, kjer sami izrazijo potrebo.

 

Zaradi težnje k strokovnosti, inovativnosti in vseživljenjskemu izpopolnjevanju smo učeči se tim strokovnih delavcev, ki želi pri delu z eno najbolj ranljivih skupin naše družbe dosegati in ohranjati standarde strokovnosti. Obseg brezdomstva v Sloveniji za zdaj ni tako velik, da ga z učinkovitim in celovitim delovanjem ne bi bilo mogoče uspešno zamejiti kljub vsesplošnemu širjenju tveganj in ogroženosti.

 

V društvu se trudimo vztrajno in na najrazličnejše načine podpirati brezdomne v njihovem življenjskem razvoju – izhajajoč iz njihovih individualnih posebnosti in možnosti ter predvsem na osnovi zaupnega in dovolj varnega odnosa med strokovnjaki in strokovnjakinjami ter uporabniki in uporabnicami.

 

Nizkopražno delo z brezdomnimi izhaja iz uporabnikov in uporabnic, njihovih potreb in sprejemanja njihovega načina življenja, izhaja iz sodelovanja z njimi. Brezdomnim nudi sprejemanje tukaj in zdaj (kakršni so, brez teženj po spremembah ali pogojevanju – kar je prvi pogoj, da se nekdo poda na pot spremembe), široko paleto možnosti za aktivno preživljanje časa in pridobivanje pozitivnih izkušenj, hkrati pa podporo, spremljanje, zagovorništvo, informiranje, svetovanje.

Spoštujemo in podpiramo uresničevanje pravic uporabnikov in uporabnic do:

 • sprejemanja odločitev (glede sprejemanja pomoči, informacij), zato sta vključitev in sodelovanje v programu prostovoljna;
 • možnosti izbire različnih oblik pomoči oziroma informiranja o virih pomoči;
 • varovanja osebnih in zaupnih podatkov o njih;
 • dostopnosti pomoči ne glede na biološke, osebnostne, statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike;
 • tega, da jih strokovni delavci in prostovoljci sprejemamo takšne, kot so, pri delu z njimi pa se opiramo na pozitivne dejavnike njihove življenjske situacije;
 • informiranosti o možnostih in omejitvah pričakovane pomoči;
 • možnosti ugovora in pritožbe v zvezi s potekom in učinkovitostjo pomoči

 

V skladu s specifiko brezdomske populacije pri našem delu razvijamo in upoštevamo naslednja načela:

 • načelo soudeležbe in skupnega dogovarjanja, postavljanja ciljev, vsebin dogovorov in načinov njihovega uresničevanja;
 • načelo majhnih korakov in postopnosti zastavljanja in uresničevanja ciljev;
 • načelo stvarnih (dovolj majhnih) pričakovanj uporabnikov, ki omogočajo, da skoraj vsak uporabnik doživi (vsaj majhen) uspeh, na osnovi katerega se lahko gradita nadaljnje zaupanje in sodelovanje (to pomeni, da z uporabnikom – v optimalnem primeru – spet in spet nadaljujemo sodelovanje, čeprav mu pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev spodleti);
 • načelo vključevanja uporabnikov v čim več oblik in ravni sodelovanja v okviru programa;
 • načelo izhajanja iz doživljanj in motivacij uporabnikov, kar pomeni graditi odnose in dogovore na tistih področjih, na katerih uporabniki sami izražajo potrebe;
 • načelo kontinuiranosti odnosa – vzpostavljanje stalnosti v odnosu oziroma v ponudbah sodelovanja in pomoči;
 • načelo spodbujanja odgovornosti, lojalnosti in delovnih navad;
 • načelo spontanosti, »lovljenja« spontanih trenutkov za skupinsko in individualno delo ter prepoznavanje in »izkoriščanje« ugodnih razpoloženj in pripravljenosti za delo;
 • načelo dela v skladu z aktualnimi prioritetami uporabnikov v realnem času in prostoru (tu in zdaj);
 • predvsem pa načelo vzpostavljanja pozitivnih vizij, (ožje) delovnih in (širše) življenjskih; gojenje in ohranjanje upanja v odpiranje novih življenjskih možnosti.