Cilji | O društvu | Kdo smo | Kralji ulice
Ulica > Kdo smo > O društvu > Cilji

Cilji

Cilji

Osnovni cilji programa Kralji ulice so:

 • vključevanje brezdomnih v družbeno odmevno in sprejeto dejavnost ustvarjanja časopisa ter omogočanje njihove družbene, kulturne in ekonomske participacije;
 • spodbujanje vključevanja čim večjega števila brezdomnih v dejavnosti programa (doseganje t. i. skritih in najbolj socialno izključenih delov populacije);
 • preventivno delovanje – preprečevanje brezdomstva preko procesov informiranja, seznanjanja in osveščanja javnosti o brezdomstvu;
 • usposabljanje brezdomnih in drugih socialno izključenih za boljši dostop do družbenih virov, družbenega vključevanja, vključno z vstopom na trg dela in stanovanj;
 • razvijanje oblik zaposlovanja brezdomnih in spodbujanje razvoja socialnega podjetništva;
 • spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih;
 • vključevanje brezdomnih v kulturno-socialne dejavnosti (aktivnost in uspeh kot temelj pozitivnejše samopodobe);
 • destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomskega načina življenja;
 • približevanje brezdomnim na njihovem območju – na ulici – s terenskim delom (boljše prepoznavanje njihovih potreb ter nudenje pomoči na terenu);
 • približevanje brezdomske kulture in tematik širši javnosti skozi različne oblike dialoga;
 • usposabljanje strokovnjakov in strokovnjakinj ter spremljanje prostovoljcev in prostovoljk na področju brezdomstva;
 • vzpostavitev strokovno podprtih nastanitev kot prehod k samostojni nastanitvi – proces »udomljanja« (program nastanitvene podpore za brezdomne);
 • omogočanje samorefleksije ter vzpodbujanje solidarnosti med brezdomnimi;
 • spreminjanje družbenega odnosa do brezdomstva v smeri razvoja solidarnosti in vzpostavljanja ugodnejših pogojev v skupnosti za vključevanje brezdomcev vanjo.