Univerza pod zvezdami | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Univerza pod zvezdami

Univerza pod zvezdami

 

logo univerza pod zvezdamiUniverzo pod zvezdami so leta 2006 ustanovili udeleženci in udeleženke delavnice kreativnega pisanja. Gre za odprto in alternativno obliko izobraževanja, namenjeno posameznikom in posameznicam, ki so izključeni iz ostalih oblik formalnega in neformalnega izobraževanja.

Njen namen je omogočanje dostopnih izobraževalnih in kulturnih vsebin preko organiziranja delovanja najrazličnejših interesnih skupin ter različnih socialnih, izobraževalnih in kulturnih delavnic. Pod njenim okriljem izvajamo naslednje delavnice: glasbeno, likovno, šiviljsko, šahovsko in delavnico izdelovanja vrečk iz starega časopisa. V preteklosti smo izvajali še: računalniško delavnico, zaposlitveno delavnico, fotografsko delavnico, stripovsko delavnico, gledališko delavnico, video delavnico, delavnico kreativnega pisanja ter tečaj španskega in nemškega jezika. V dnevnem centru prirejamo tudi likovne razstave, filmske projekcije in različna predavanja. S pomočjo podarjenih knjig smo vzpostavili Knjižnico Kralji ulice, ki jo nameravamo v prihodnje nadgrajevati.

Od novembra 2011 na valovih Radia Študent vsako prvo soboto v mesecu ob 18. uri gostujemo z oddajo Klopca pod svobodnim soncem.

 

 

Univerza pod zvezdami (Foto: Urban Tarman) Univerza pod zvezdami - glasbena delavnica (Foto: arhiv KU) Univerza pod zvezdami - likovna delavnica (Foto: arhiv Kralji ulice) Univerza pod zvezdami - predavanje Barbke Špruk (Foto: arhiv Kralji ulice) Univerza pod zvezdami - šahovski turnir (Foto: Samo Novakovič) Univerza pod zvezdami - branje poezije (Foto: arhiv Kralji ulice) Univerza pod zvezdami - likovna delavnica 2 (Foto: arhiv Kralji ulice) Univerza pod zvezdami - likovna delavnica 3 (Foto: arhiv Kralji ulice)

 


 

V okviru Univerze pod zvezdami deluje tudi Športna sekcija Kralji ulice, ki organizira različne športne aktivnosti: pohode, nogomet, košarko, tenis in organizirane oglede športnih prireditev. 
 


S tovrstnim socialno-pedagoškim kulturnim delom smo naleteli na izjemno pozitiven odziv med člani našega društva in tudi v širši javnosti, zato bomo z njim v prihodnje nadaljevali ter ga v okviru zmožnosti tudi razširjali. Vsakodnevno namreč spoznavamo, da je med brezdomnimi mnogo neodkritih in nerazvitih talentov na področju različnih izraznih medijev (gledališče, gib, glasba, 
film ...). Znotraj Univerze pod zvezdami se trudimo te speče spretnosti razvijati.